[Đại Thiên Sơn] - Boss Đại Hoàng Kim [Cập Nhật ngày 13/05]

Thời gian cập nhập

 • Sau bảo trì định kỳ vào ngày 13/05/20

Thời gian & điều kiện

 • Thời gian xuất hiện
 • Boss Đại19h30 và 22h40 thứ 3 - 5 hàng tuần.
 • Thời gian tồn tại Boss:
  • Sau 25 phút sẽ biến mất

Vị trí xuất hiện: 

Lúc 19h30

BOSS Bản Đồ

Cổ Bách

Sa Mạc 1 - Vũ Lăng Động - Thất Đại Thành Thị

Lam Y Y
Phi Thiên Động - Mạc Cao Quật - Thất Đại Thành Thị
Gia Luật Tị Ly
Trường Bạch Sơn Nam - Phù Dung Động - Thất Đại Thành Thị
Tuyền Cơ Tử
Trường Bạch Sơn Bắc - Lưỡng Thủy Động - Thất Đại Thành Thị
Huyền Giác Đại Sư
Khỏa Lang Động - Sa Mạc 2 - Thất Đại Thành Thị

Lúc 22h40

BOSS Bản Đồ

Hà Linh Phiêu

Dương Trung Động - Trường Bạch Bắc - Thất Đại Thành Thị

Mạnh Thương Lương
Trường Bạch Sơn Bắc - Trường Bạch Sơn Nam - Thất Đại Thành Thị
Đạo Thanh Chân Nhân
Mạc Cao Quật - Vô Danh Động - Thất Đại Thành Thị
Huyền Nan Đại Sư
Bờ Bắc Phong Lăng Độ - Bờ Nam Phong Lăng Độ - Thất Đại Thành Thị
Bạch Doanh Doanh
Khỏa Lang Động - Phi Thiên Động - Bờ Bắc Phong Lăng Độ - Bờ Nam Phong Lăng Độ - Thất Đại Thành Thị
Vương Tá
Dương Trung Động - Thất Đại Thành Thị

Vật phẩm từ BOSS

 • Cá nhân/tổ đội hạ Boss: Nhặt được vật phẩm rơi ra từ Boss (Sau 20 giây tất cả nhân vật có thể nhặt)
 • Ưu tiên cá nhân kết thúc Boss nhặt được trong 20 giây đầu. 
 • Sau 20 giây kể từ lúc rơi: Tất cả nhân vật đều nhặt được. 
 • Nhân vật nhặt được rương sẽ có thông báo tại kênh Hệ Thống.
Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
Bảo Rương Hoàng Kim Ngựa Chiếu Dạ Vĩnh Viễn 
 Tẩy Tủy Kinh  Võ Lâm Mật Tịch
Sơ Đề Giang Hồ Bí Kíp Môn Phái
 Tử Thủy Tinh Lục Thủy Tinh
Lam Thủy Tinh Tinh Hồng Bảo Tạch
Túi Thiết La Hán Đồ Xanh Thuộc Tính Ngẫu Nhiên
Phi Phong Bàn Nhược Tâm Kinh
 Quế Hoa Tửu Thiên Sơn Bảo Lộ
 Tiên Thảo Lộ 1 Giờ Bách Quả Lộ
 Phúc Duyên Tiểu Phúc Duyên Trung
 Phúc Duyên Đại Cống Nguyệt Phù Dung 
Phụng Nguyệt Quả Dung   

 

CÔNG THỨC ÉP CHÌA KHÓA HOÀNG KIM

 • Khi nhặt được Bảo Rương Hoàng Kim, cần có Chìa Khóa Hoàng Kim để mở bảo rương và có xác xuất mảnh HKMP, trang bị HKMP.
Công Thức
Chìa Khóa Hoàng Kim = 1 Lục Thủy Tinh + 1 Tử Thủy Tinh + 1 Lam Thủy Tinh + 1 Tinh Hồng Bảo Thạch + 200 Xu + 1000 Vạn
Tỉ lệ thành công 30%

 

Bảo Rương Hoàng Kim

 • Ngoài những vật phẩm dưới đây, còn có tỉ lệ xuất hiện những mảnh HKMP.
Rương Hoàng Kim Nhánh Trang bị
(ngẫu nhiên loại, chỉ số, kháng tính,...)
Thiên Vương Chùy Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy
Hám Thiên Vũ Thần Tương Kim Giáp
Hám Thiên Uy Vũ Thúc yêu đái
Hám Thiên Hổ đầu Khẩn Thúc Uyển
Hám Thiên Thừa Long Chiến Ngoa
Thương Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải
Kế Nghiệp Bạch Hổ Vô Song khấu
Kế Nghiệp HỏaVân Kỳ Lân Thủ 
Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa
Đao Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao
Ngự Long Chiến Thần Phi Quải giáp
Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu hoàn
Ngự Long Tấn Phong Hộ yển
Ngự Long Tuyệt Mệnh Chỉ hoàn
Ngũ Độc Chưởng U Lung Kim Xà Phát đái
U Lung Xích Yết Mật trang
U Lung Thanh Ngô Triền yêu
U Lung Ngân Thềm Hộ Uyển
U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý 
Đao Minh ảo Tà Sát Độc Nhận
Minh ảo U Độc ám Y
Minh ảo Độc Yết Chỉ Hoàn
Minh ảo Hủ Cốt Hộ uyển
Minh ảo Song Hoàn Xà Hài
Bùa Chú Phược Phá giáp đầu hoàn
Chú Phược Diệt Lôi Cảnh Phù 
Chú Phược U ảo Chỉ Hoàn
Chú Phược Xuyên Tâm Độc Uyển
Chú Phược Băng Hỏa Thực Cốt Ngoa
Thúy Yên Đao Tê Hoàng Phụng Nghi đao
Tê Hoàng Tuệ Tâm Khinh Sa Y
Tê Hoàng Phong Tuyết Bạch Vân Thúc Đái
Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển
Tê Hoàng Thúy Ngọc Chỉ Hoàn
Song Đao Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao
Bích Hải Hoàn Châu Vũ Liên
Bích Hải Hồng Linh Kim Ti đái
Bích Hải Hồng Lăng Ba
Bích Hải Khiên Tế Chỉ hoàn
Thiên Nhẫn Mâu Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
Ma Sát Tàn Dương ảnh Huyết Giáp
Ma Sát Xích Ký Tỏa Yêu Khấu
Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển
Ma Sát Vân Long Thổ Châu giới
Bùa Ma Hoàng Kim Giáp Khôi
Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Ma Hoàng Khê Cốc Thúc yêu đái
Ma Hoàng Huyết Y Thú Trạc
Ma Hoàng Đăng Đạp Ngoa
Đao Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện
Ma Thị Lệ Ma Phệ Tâm Liên
Ma Thị Nghiệp Hỏa U Minh Giới
Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội
Ma Thị sơn  Hải Phi Hồng Lý 
Côn Lôn Đao Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết
Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào
Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái
Sương Tinh Thiên Tinh Băng Tinh thủ 
Sương Tinh Phong Bạo chỉ hoàn
Kiếm Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch quan
Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù 
Lôi Khung Phong Lôi Thanh Cẩm đái
Lôi Khung Linh Ngọc Uẩn Lôi
Lôi Khung Cửu Thiên Dẫn Lôi giới
Bùa Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Vụ ảo Ki Bán phù chú 
Vụ ảo Thúc Tâm chỉ hoàn
Vụ ảo Thanh ảnh Huyền Ngọc Bội
Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa
Thiếu Lâm Đao Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển
Tứ Không Tử Kim Cà Sa
Tứ Không Giáng Ma Giới Đao
Tứ Không Hộ Pháp Yêu Đái 
Tứ Không Giới Luật Pháp Giới
Côn Phục Ma Huyền Hoàng Cà Sa
Phục Ma Tử Kim Côn
Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều
Phục Ma Phật Tâm Nhuyễn Khấu
Phục Ma Phổ Độ Tăng Hài
Quyền Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão
Mộng Long Kim Ti Chính Hồng Cà Sa
Mộng Long Huyền Ti Phát Đái
Mộng Long Phật Pháp Huyền Bội
Mộng Long Đạt Ma Tăng Hài
Đường Môn Tụ Tiễn Thiên Quang Song Bạo Hàn Thiết Trạc
Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù
Thiên Quang Hoa Vũ Mãn Thiên
Thiên Quang Sâm La Thúc Đái
Thiên Quang Thúc Thiên Phược Địa Hoàn
Phi Tiêu Sâm Hoang Kim Tiền Liên Hoàn Giáp
Sâm Hoang Hồn Giảo Yêu Thúc
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn
Sâm Hoang Huyền Thiết Tương Ngọc Bội
Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý
Phi Đao Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp
Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu
Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao
Băng Hàn Huyền Thiên Băng Hoả Bội
Băng Hàn Nguyệt Ảnh Ngoa
Bẫy Địa Phách Ngũ Hành Liên Hoàn Quán
Địa Phách Khấu Tâm Trạc
Địa Phách Hắc Diệm Xung Thiên Liên
Địa Phách Tích Lịch Lôi Hoả Giới
Địa Phách Địa Hành Thiên Lý Ngoa
Nga My Kiếm Vô Gian Thanh Phong Truy Y
Vô Gian Cầm Vận Hộ Uyển
Vô Gian Bạch Ngọc Bàn Chỉ
Vô Gian Phất Vân Ti Đái
Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm
Chưởng Vô Ma Ma Ni Quán
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp Hài
Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
Vô Ma Băng Tinh Chỉ Hoàn
Vô Ma Tử Khâm Cà Sa
Hỗ Trợ Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm Quán
Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu
Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn
Vô Trần Ngọc Ban Chỉ
Vô Trần Phật Tâm Từ Hữu Yêu Phối
Cái Bag Chưởng Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn
Đồng Cừu Giáng Long Cái Y
Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái
Đồng Cừu Kiến Long Bàn Chỉ
Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Côn Địch Khái Lục Ngọc Trượng
Địch Khái Cửu Đại Cái Y
Địch Khái Triền Mãng Yêu Đái
Địch Khái Thảo Gian Thạch Giới
Địch Khái Cẩu Tích Bì Hộ Uyển
Võ Đang Kiếm Cập Phong Tam Thanh Phù
Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội
Cập Phong Thanh Tùng Pháp Giới
Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn Cẩm
Cập Phong Chân Vũ Kiếm
Quyền Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới
Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm
Lăng Nhạc Vô Ngã Đạo Bào
Lăng Nhạc Thiên Địa Huyền Hoàng Giới
Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội