Đua Top Bang Hội - Cá Nhân Tháng 5 [Đại Thiên Sơn]
Đua Top Bang Hội Tháng 5

 • Thời gian diễn ra:
         
  • Sau bảo trì  06 tháng 05 - Đến 23h59 06 tháng 06/2020
 • Điều kiện tham gia:       
  • Các bang hội đang hoạt động tại máy chủ Đại Thiên Sơn và đã có 1 lần chiếm được thành trì trong khoảng thời gian từ 06/05 06/06
  • Bang hội đạt điều kiện trên 100 thành viên. 

NPC Liên Quan Vị Trí
Ba Lăng Huyện
(200/200)

 

 • Đua Top Cá Nhân
 • Thời gian diễn ra:        
  • Sau bảo trì 06 tháng 05 - Đến 23h59 06 tháng 06
 • Điều kiện tham gia:       
  • Các cao thủ đang tham gia tại Đại Thiên Sơn.
  • Đẳng cấp trên 90. 
NPC Liên Quan Vị Trí