Đua Top Bang Hội - Cá Nhân Mùa 6 - Đại Thiên Sơn
Đua Top Bang Hội Mùa 6

 • Thời gian diễn ra:
        
  • Sau bảo trì  27 tháng 3 - Đến 23h59 27 tháng 4/2020
 • Điều kiện tham gia:      
  • Các bang hội đang hoạt động tại máy chủ Đại Thiên Sơn và đã có 1 lần chiếm được thành trì trong khoảng thời gian từ 27/03 - 27/04
  • Bang hội đạt điều kiện trên 100 thành viên. 

NPC Liên Quan Vị Trí
Ba Lăng Huyện
(200/200)

 

 • Đua Top Cá Nhân
 • Thời gian diễn ra:       
  • Sau bảo trì 27 tháng 03 - Đến 23h59 27 tháng 04
 • Điều kiện tham gia:      
  • Các cao thủ đang tham gia tại Đại Thiên Sơn.
  • Đẳng cấp trên 90. 
NPC Liên Quan Vị Trí
  Tương Dương
(197/200)
Vật phẩm Cách thu thập Ghi chú

Nến Xanh 

 • Event SINH NHẬT 3 NĂM VLCTC
 • Các hoạt động tại máy chủ Đại Thiên Sơn
 • Vật phẩm Đua Top Bang Hội
 • Dùng Nến Xanh nộp tại NPC Đại Thắng Quan để tăng số lượng Nến Xanh bang hội sở hữu. Và giành lấy những phần thưởng hấp dẫn.
Nến Vàng
 
 • Event SINH NHẬT 3 NĂM VLCTC
 • Các hoạt động tại máy chủ Đại Thiên Sơn
 • Vật phẩm Đua Top Cá Nhân
 • Dùng Nến Vàng nộp tại NPC Đua Top Xếp Hạng Event để tăng số lượng cá nhân sở hữu. Và giành lấy những phần thưởng hấp dẫn.
Phần Thưởng Đua Top Bang Hội: 
  Điều Kiện Phần Thưởng Ghi chú
Giải Mặc Định
 • Đạt 1500 Nến Xanh
 • Bang hội đã từng 1 lần chiếm được Thành Trì trong thời gian bắt đầu Đua Top
13 Kim Nguyên Bảo

10.000 vạn
Khi kết thúc ngày 27/03 các bang hội đạt được số lượng 1500 Nến Xanh đều có thể nhận thưởng. 
Giải Hạng 1 
 • Thỏa Điều Kiện Giải Mặc Định

 • Có số lượng nộp Nến Xanh nhiều nhất khi kết thúc sự kiện.
45.000 Ngọc Lục Bảo Phần thưởng xứng đáng dành cho bang hội đạt vị trí TOP 1
Giải Hạng 2
 
 • Thỏa Điều Kiện Giải Mặc Định

 • Có số lượng nộp Nến Xanh top 2  trong các bang hội khi kết thúc sự kiện.
25.000 Ngọc Lục Bảo Phần thưởng xứng đáng dành cho bang hội đạt vị trí TOP 2
Giải Hạng 3  
 • Thỏa Điều Kiện Giải Mặc Định

 • Có số lượng nộp Nến Xanh top 3  trong các bang hội khi kết thúc sự kiện.
15.000 Ngọc Lục Bảo Phần thưởng xứng đáng dành cho bang hội đạt vị trí TOP 3

Phần Thưởng Đua Top Cá Nhân: 

  Điều Kiện Phần Thưởng
Top 1 

Đạt số lượng Nến Vàng nhiều nhất khi kết thúc thời gian sự kiện đua top.

30.000 Ngọc Lục Bảo
Top 2 Đạt số lượng Nến Vàng thứ 2 khi kết thúc thời gian sự kiện đua top. 20.000 Ngọc Lục Bảo
Top 3
Đạt số lượng Nến Vàng thứ 3 khi kết thúc thời gian sự kiện đua top. 10.000 Ngọc Lục Bảo