Quả Hoàng Kim - Đại Thiên Sơn

Hạt Hoàng Kim – loại bảo dược hiếm có trong tự nhiên, hấp thụ linh khí của đất trời mấy nghìn năm mới vươn lên khỏi lòng đất, đơm hoa kết trái. Phàm là người tu luyện võ công, bất kể theo trường phái nào, khi sử dụng loại quả này đều có thể gia tăng công lực bội phần.

Nay, những kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ vừa loan tin Quả Hoàng Kim sắp xuất hiện trở lại, và ở những khu vực muôn trùng hiểm trở như Trường Bạch Sơn quanh năm tuyết giá, hoặc có thể là Mạn Bắc Thảo Nguyên xa xôi cách trở. Thiên hạ xôn xao, giang hồ lại sắp một phen biến động, giao tranh...

Phần thưởng

  • Hoạt động Huy Chi Chương sẽ diễn ra đều đặn từ 12h đến 12h30 và 22h10 đến 22h30 mỗi ngày, trong thời gian này sẽ xuất hiện những hạt Hoàng Kim.
  • Mỗi đợt Quả Hoàng Kim xuất hiện 3 quả / đợt. 
Hạt Hoàng Kim
Hạt Hoàng Kim Quả Hoàng Kim Nơi sinh trưởng Công dụng quả Hoàng Kim

cayhuyhoang

hathuyhoang

Bản Đồ Hoạt Động 100.000.000 điểm kinh nghiệm
  • Từ Hạt Hoàng Kim sẽ cho Quả Hoàng Kim. Quả Hoàng Kim khi nhặt sẽ mất 15 giây.
  • Quả Hoàng Kim có thể giao dịch, lập shop.
  • Cấp độ trên 100 mới có thể sử dụng Quả Hoàng Kim. 
  • Mỗi ngày mỗi nhân vật chỉ sử dụng được 1 quả Hoàng Kim. 

Các lưu ý về cách hái quả Hoàng Kim và Huy Hoàng

  • Nhân vật chữ trắng không thể tham gia hái quả nhưng vẫn có thể sử dụng quả để lên kinh nghiệm.
  • Nếu đang trong thời gian chờ lượm quả mà nhân vật bị trọng thương thì nhân vật khác vẫn có thể hái được quả đó.
  • Thời gian sử dụng Quả Hoàng Kim là 7 ngày kể từ khi bắt đầu hái quả.