Phú Quý Cẩm Hạp - Đại Thiên Sơn

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 28/02/2020
 • Yêu cầuTắt hết cửa sổ game và chạy AutoUpdate trước khi vào game

NPC Liên Quan

Hình Ảnh Vị Trí
Nha Môn Đại Lý
(199/195)

Vật Phẩm Liên Quan

Hình Ảnh Ghi Chú

Phú Quý Cẩm Hộp
 • Mua tại NPC Lễ Quan
 • Giá: 500 Vạn/ Cái
 • Có thể giao dịch, bày bán, ném ra. Không xếp chồng. 
 • Chuột phải sử dụng.
 • Lưu ý: Mỗi nhân vật chỉ sử dụng được 10 Phú Quý Cẩm Hộp 1 ngày.

Cách Chơi

 • Mỗi ngày nhân sĩ tham gia bằng cách mua Phú Quý Cẩm Hộp và sử dụng nó. 
 • Sau khi sử dụng, sẽ xuất hiện 1 bảng thông báo yêu cầu nhập số dự đoán vào (như hình dưới)

 • Sau đó bạn nhập con số từ 10 - 99 và xác nhận. Hệ thống sẽ thông báo "Đại hiệp ABCXYZ mua con số xx Phú Quý Cẩm Hạp"
 • Mỗi một hộp Phú Quý Cẩm Hộp tương ứng với 1 lần dự đoán và nhận được 2.000.000 EXP cho một lần dự đoán.

Tổng Kết:

 • Vào 21h10 hàng ngày, hệ thống sẽ tự động tổng kết và trao thưởng mỗi ngày. 
 • Hệ thống sẽ chọn ra 10 con số nguyên dương (khác nhau) ngẫu nhiên từ 10 ~ 99 làm con số trúng thưởng mỗi đợt.
 • Trong đó sẽ có 9 con số may mắn và 1 con số giải đặc biệt. 
 • Hệ thống sẽ tổng kết các nhân sĩ chọn số trùng với các con số may mắn và đặc biệt để phát thưởng.  
 • Nhận thưởng tại NPC Chơi Phú Quý Cẩm Hạp tại Đại Lý Nha Môn

Phần Thưởng:

Điều Kiện Phần Thưởng
Trùng với con số may mắn 100.000.000 EXP
Trùng với con số đặc biệt Phi Vân Vĩnh Viễn

Ghi Chú: 

 • Thời gian nhận thưởng tại NPC Chơi Phú Quý Cẩm Hạp: 22h10 đến 17h10 hôm sau.
 • Quá thời gian trên hoặc máy chủ bảo trì, nếu không nhận thì phần thưởng mất đi, không giải quyết các khiếu nại. 
 • Phần thưởng điểm kinh nghiệm không có cộng dồn. 
 • Có thể xem lại các con số đã ghi và số đã xổ tại NPC Chơi Phú Quý Cẩm Hạp
 • Chỉ có thể nhận 1 giải duy nhất trong tất cả số đánh trong quá trình Chơi Phú Quý Cẩm Hạp .