Ngày Lễ Tình Nhân - Đại Phật Sơn

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì  17/02/2020 - 23h59 17/03/2020
 • Yêu cầuTắt hết cửa sổ game và chạy AutoUpdate trước khi vào game

NPC Liên Quan

Hình Ảnh Vị Trí
Nha Môn Tương Dương
(198/200)

Nguyên Liệu

Vật phẩm Cách thu thập Ghi chú
CÁC NGUYÊN LIỆU CẦN THIẾT
Túi Valentine

Rớt ở các bản đồ 90, Mật Cốc, Bản đồ luyện công mới.

Có thể giao dịch, xếp chồng, vứt xuống đất.

Socola Đen

Mở "Túi Valentine"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Nước Hoa

Mở "Túi Valentine"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Gấu Bông
 • Mở "Túi Valentine"
 • Mua tại Quân Nhu Quan Tống Kim 300 điểm tích lũy
 Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 250 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Hộp Quà Socola Đen 

Nội Dung Chi Tiết
Hộp Quà Socola Đen 
 • Sử dụng tối đa 1000 Hộp Quà Socola Đen.
 • Sử dụng nhận được 2.000.000 EXP / Hộp Quà Socola Đen.

Công Thức

 =  + 5 Vạn

 Phần Thưởng Khi Sử Dụng Phần Thưởng  Hình Ảnh Ghi Chú
Phúc Duyên Tiêu   Dùng tăng điểm Phúc Duyên 
Thư Tình Valentine Dùng để đua Top Bang Hội
Dây Tơ Hồng Dùng để đua Top Cá Nhân

HỘP QUÀ VALENTINE ĐẶC BIỆT

Nội Dung Chi Tiết
HỘP QUÀ VALENTINE ĐẶC BIỆT 
 • Sử dụng tối đa 1000 Hộp Quà Valentine Đặc Biệt.
 • Sử dụng nhận được 5.000.000 EXP / Hộp Quà Valentine Đặc Biệt.

Công Thức

 =  =  + 10 Xu

   
 Phần Thưởng Khi Sử Dụng Phần Thưởng Hình Ảnh Công Dụng
Trang Bị Hồng Ảnh Ngẫu nhiên nhận các trang bị Hồng Ảnh.
HSD 15 ~ 30 Ngày
Trang Bị Động Sát Ngẫu nhiên nhận các trang bị Động Sát.
HSD 15 ~ 30 Ngày
Kim Bài Tẩy Tủy   Sử dụng có thể thêm 1 lần tẩy tủy miễn phí tại đảo tẩy tủy. 
Bánh Chưng
Sử dụng sẽ thu nhận được 5 điểm tiềm năng.
Mỗi nhân vật được sử dụng được thêm 2 cái.
Tối đa 4 cái / nhân vật.
Bánh Tét
Sử dụng sẽ thu nhận được 1 điểm kỹ năng.
Mỗi nhân vật được sử dụng được thêm 2 cái.
Tối đa 6 cái / nhân vật.
Mảnh HKMP Có tỉ lệ ngẫu nhiên nhận được mảnh đồ phổ Hoàng Kim Môn Phái 
 Đại Thành Bí Kiếp 120 Sử dụng có thể học được một kỹ năng 120 có đẳng cấp 20 
 Bí quyết kỹ năng cấp 120 Tuyệt học thượng thừa cấp 120. Chuyên tâm nghiên cứu sẽ lĩnh hội được tuyệt kỹ võ công.
Để đạt được thành quả cần phải tự cung.
Phong Pháo Đại   Dùng để chúc xuân tại NPC "Cây Chúc Xuân"
 Phong Pháo Tiểu Dùng để chúc xuân tại NPC "Cây Chúc Xuân" 
Thư Tình Valentine  Dùng để đua Top Bang Hội 
 Dây Tơ Hồng Dùng để đua Top Cá Nhân
Đồ Phổ Nâng Cấp Vũ Khí Các Loại    Sử dụng theo đúng món vũ khí cần nâng cấp để nâng cấp tại Thợ Rèn. 
 Thủy Tinh Rất nhiều công dụng. 
 Tinh Hồng Bảo Thạch Một viên bảo thạch thần bí, người luyện võ có thể dùng để đả thông kinh mạch. 
 Lễ Bao Bí Kíp   Dùng nhận được 1 trong các loại bí kíp môn phái.
 Mã Bài Ngựa 80  Dùng nhận 1 trong các loại ngựa 80. HSD 30 ngày.
 Phúc Duyên Lộ   Dùng tăng điểm Phúc Duyên.
 Thiết La Hán Sử dụng nhận được kinh nghiệm ngẫu nhiên. 
 Bàn Nhược Tâm Kinh  Phật gia Bảo điển, thường xuyên tụng niệm sẽ trừ được các điểm âm kinh nghiệm.
 Võ Lâm Mật Tịch Dùng nhận được 1 điểm Kỹ Năng.
Tẩy Tủy Kinh Dùng nhận được 5 điểm Tiềm Năng.
 Sơ Đề Giang Hồ Dùng hoàn thành nhanh nhiệm vụ Dã Tẩu.
Sát Thủ Giản Lễ Hợp Sử dụng nhận được 2 Sát Thủ Giản dùng để Vượt Ải 
 Gia Tốc - Đại Lực Lễ Bao   Sử dụng nhận được 5 viên kẹo ke 
 Tiên Thảo Lộ   Nội 1 giờ, kinh nghiệm tăng gấp đôi (tái sử dụng vô hiệu)
 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt Tiên Thảo Lộ có hiệu quả đặc biệt, có tác dụng nhân đôi kinh nghiệm trong 8 giờ (Sử dụng nhiều cái một lần sẽ không có tác dụng)
Vạn Niên Trân Lộ    Sau khi sử dụng đi nhặt quả sẽ có cơ duyên nhặt được "Vạn niên huy hoàng quả"
 Huyền Thiên Chùy Dùng mở Bảo rương thần bí Dã Tẩu 
Quế Hoa Tửu  Nội 30 phút, mình cùng đồng đội tăng 20 điểm may mắn
Thiên Sơn Bảo Lộ  Nội 1 giờ, may mắn tăng 10 điểm. 
Lệnh Bài Phong Lăng Độ Tín vật dùng để đi Phong Lăng Độ.
 

Phần Thưởng Khi Đạt Mốc

Số Lượng Phần Thưởng 
1000 Cái
 • Vòng Sáng Siêu Đẹp + 300 Sinh Lực
 • Hoán Binh Thạch ngẫu nhiên 1 ~ 3 viên

 • Càn Khôn Song Tuyệt Bội (HSD 1 Tháng)

 • Ngựa Xích Long Câu (HSD 1 Tháng)
*** Hoán Binh Thạch