Hoán Đổi Binh Khí

Hoán Đổi Binh Khí - Là một tính năng mới của Võ Lâm Công Thành Chiến. 

Ắt hẳn trong chúng ta ai cũng đều từng một hoặc nhiều lần ức chế khi nhặt được các vũ khí có các thuộc tính ngon nhưng lại nằm trong một cây vũ khí mà bạn không dùng được tới ví dụ như Song Đao. 

Và bây giờ với tính năng Hoán Đổi Binh Khí này chúng ta sẽ không phải ức chế vì vấn đề này nữa. Với công dụng hoán đổi binh khí sẽ biến vũ khí cũ thành vũ khí mới và vẫn giữ nguyên thuộc tính của nó.

 

NPC và nguyên liệu cần thiết

Để hoán đổi vũ khí thì trước tiên các bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau đây: 

Hình Ảnh Vị Trí
Tương Dương
(197/200)
Vật phẩm Cách thu thập Ghi chú
CÁC NGUYÊN LIỆU CẦN THIẾT
Tam Sắc Thạch
Đổi tại NPC Hoàng Kim Tôn Giả theo công thức:
1 Lục Thủy Tinh - 1 Lam Thủy Tinh - 1 Tử Thủy Tinh
Vật phẩm dùng để hoán đổi trang bị xanh. Có thể dùng thủy tinh đổi tại NPC Hoàng Kim Tôn Giả
Hoán Binh Thạch
 Có thể thu thập thông qua sự kiện Ngày Lễ Tình Nhân 14/02  Đem đến Hoàng Kim Tôn Giả tại Tương Dương có thể hoán đổi vũ khí khác mà không làm thay đổi thuộc tính Option
500 Vạn - -
200 Xu - -
Vũ Khí Xanh

(Ảnh Minh Hoạ)
-

Sau khi có đầy đủ các nguyên liệu trên thì các bạn có thể đến NPC Hoàng Kim Tôn Giả tại Tương Dương (197/200) để tiến hành hoán đổi Vũ Khí.


Chỉ cần đặt trang bị xanh vào ô giao cho NPC Hoàng Kim Tôn Giả các nguyên liệu khác để ngoài hành trang không cần bỏ vào chung.

 

Lưu ý: 

  • Khi hoán đổi Thành Công thì vũ khí sẽ thay đổi ngẫu nhiên trong tất cả 10 loại Vũ Khí.
    Ví dụ: bạn thay đổi vũ khí Khổng Tước Linh thì nó sẽ thay đổi ngẫu nhiên thành Kiếm, Thương, Chùy, Đao,... thậm chí vẫn là Nỏ. 
  • Khi hoán đổi Thất Bại thì bạn sẽ bị mất tất cả nguyên liệu như Hoán Binh Thạch, Tam Săsc Thạch, tiền vạn, tiền xu. Chỉ giữ lại được Vũ Khí ban đầu. 

Đặc biệt: Thuộc tính sẽ giữ nguyên dù thất bại hay thành công.

--------------------------

Vũ khí trước khi hoán đổi: Thông báo thành công: 


Vũ khí sau khi được hoán đổi: