Lệnh Bài Gọi Boss Đại - ĐẠI THIÊN SƠN

Phần Thưởng Khi Tiêu Diệt Boss Từ Lệnh Bài Gọi Boss

Điều kiện tham gia

  • Địa điểm: Sử dụng tại bản đồ Ba Lăng Huyện.
  • Ghi Chú: Triệu hồi 1 trong các Boss Người Yêu Cũ, tiêu diệt nhận lấy những phần thưởng vô cùng giá trị. 

Vật Phẩm Liên Quan

Hình Ảnh Vị Trí
Chỉ Sử Dụng Được Tại Bản Đồ Ba Lăng Huyện

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Khi Tiêu Diệt Boss Từ Lệnh Bài Gọi Boss

Phần Thưởng  Hình Ảnh Tác Dụng
100 Xu   Dùng để mua những vật phẩm đặc thù
Thiết La Hán   Sử dụng nhận được kinh nghiệm ngẫu nhiên
Bàn Nhược Tâm Kinh    Phật gia Bảo điển, thường xuyên tụng niệm sẽ trừ được các điểm âm kinh nghiệm.
Phúc Duyên Lộ Đại  Dùng để tăng điểm Phúc Duyên
Đồ Xanh Cấp 10  
Minh Họa
Ngẫu nhiên thuộc tính
 Phi Vân   Giá trị liên thành 
Bôn Tiêu   Giá trị liên thành
 An Bang   Ngẫu nhiên thuộc tính 
 Định Quốc    Ngẫu nhiên thuộc tính 
Hiệp Cốt   Ngẫu nhiên thuộc tính
Nhu tình Ngẫu nhiên thuộc tính