Đua Top Bang Hội - Cá Nhân Mùa 5 - ĐẠI THIÊN SƠN
Đua Top Bang Hội Mùa 5

 • Thời gian diễn ra:
        
  • Sau bảo trì  14 tháng 2 - Đến 23h59 15 tháng 3/2020
 • Điều kiện tham gia:      
  • Các bang hội đang hoạt động tại máy chủ Đại Thiên Sơn và đã có 1 lần chiếm được thành trì trong khoảng thời gian từ 14/02 15/03
  • Bang hội đạt điều kiện trên 100 thành viên. 

NPC Liên Quan Vị Trí
Ba Lăng Huyện
(200/200)

 

 • Đua Top Cá Nhân
 • Thời gian diễn ra:       
  • Sau bảo trì 14 tháng 02 - Đến 23h59 15 tháng 03
 • Điều kiện tham gia:      
  • Các cao thủ đang tham gia tại Đại Thiên Sơn.
  • Đẳng cấp trên 90. 
NPC Liên Quan Vị Trí
Tương Dương
(197/200)
Vật phẩm Cách thu thập Ghi chú

Thư Tình Valentine

 • Event Ngày Lễ Tình Nhân
 • Các hoạt động tại máy chủ Đại Thiên Sơn
 • Vật phẩm Đua Top Bang Hội
 • Dùng Thư Tình Valentine nộp tại NPC Đại Thắng Quan để tăng số lượng Thư Tình Valentine bang hội sở hữu. Và giành lấy những phần thưởng hấp dẫn.
Dây Tơ Hồng
 • Event Ngày Lễ Tình Nhân
 • Các hoạt động tại máy chủ Đại Thiên Sơn
 • Vật phẩm Đua Top Cá Nhân
 • Dùng Dây Tơ Hồng nộp tại NPC Đua Top Xếp Hạng Event để tăng số lượng cá nhân sở hữu. Và giành lấy những phần thưởng hấp dẫn.
Phần Thưởng Đua Top Bang Hội: 
  Điều Kiện Phần Thưởng Ghi chú
Giải Mặc Định
 • Đạt 1500 Thư Tình Valentine
 • Bang hội đã từng 1 lần chiếm được Thành Trì trong thời gian bắt đầu Đua Top
13 Kim Nguyên Bảo

10.000 vạn
Khi kết thúc ngày 15/03 các bang hội đạt được số lượng 1500 Thư Tình Valentine đều có thể nhận thưởng. 
Giải Hạng 1 
 • Thỏa Điều Kiện Giải Mặc Định

 • Có số lượng nộp Thư Tình Valentine nhiều nhất khi kết thúc sự kiện.
30.000 Ngọc Lục Bảo Phần thưởng xứng đáng dành cho bang hội đạt vị trí TOP 1
Giải Hạng 2
 
 • Thỏa Điều Kiện Giải Mặc Định

 • Có số lượng nộp Thư Tình Valentine top 2  trong các bang hội khi kết thúc sự kiện.
20.000 Ngọc Lục Bảo Phần thưởng xứng đáng dành cho bang hội đạt vị trí TOP 2
Giải Hạng 3  
 • Thỏa Điều Kiện Giải Mặc Định

 • Có số lượng nộp Câu Chúc Lộc Thọ top 3  trong các bang hội khi kết thúc sự kiện.
10.000 Ngọc Lục Bảo Phần thưởng xứng đáng dành cho bang hội đạt vị trí TOP 3

Phần Thưởng Đua Top Cá Nhân: 

  Điều Kiện Phần Thưởng
Top 1 

Đạt số lượng Dây Tơ Hồng nhiều nhất khi kết thúc thời gian sự kiện đua top.

30.000 Ngọc Lục Bảo
Top 2 Đạt số lượng Dây Tơ Hồng thứ 2 khi kết thúc thời gian sự kiện đua top. 20.000 Ngọc Lục Bảo
Top 3
Đạt số lượng Dây Tơ Hồng thứ 3 khi kết thúc thời gian sự kiện đua top. 10.000 Ngọc Lục Bảo