Tiếng Trống Khải Hoàn
Trống Khải Hoàn - bảo vật được tương truyền bấy lâu của các Bang hội thời lập quốc. Nay tái xuất hiện tại khắp chốn VLTK, mỗi lần tiếng trống cất lên sẽ khích lệ tinh thần cao độ cho các thành viên, thắt chặt thêm tình huynh đệ trong Bang hội.
Chỉ có những cao nhân đủ tài thống lĩnh trong Bang Hội (Bang Chủ, Trưởng Lão) mới có thể triệu hồi Trống Khải Hoàn, giúp tăng hàng chục triệu điểm kinh nghiệm cho những thành viên tề tựu tại xung quanh.
Điều kiện và thời gian:
  • Thời gian áp dụng: Từ sau bảo trì ngày 15/01/2020
  • Đối tượng sử dụng: Bang chủ 
  • Thời gian Trống Khải Hoàn xuất hiện: 20h10 tại Bản Đồ Hoạt Động
NPC và vật phẩm liên quan:

Tên NPC/Vật phẩm

Hình ảnh

Ghi chú

Trống Bang Hội