[S1] Đốt Pháo Mừng Xuân
Nội Dung Chi Tiết
  • Trung Tâm Các Thành Thị Xuất Hiện Cây Chúc Xuân
  • Mỗi ngày mỗi nhân vật có 2 lần chúc xuân.
  • May mắn sẽ nhận được vô số phần thưởng giá trị cùng kinh nghiệm.
  • Người chơi có 2 lựa chọn để chúc xuân tìm may mắn:
    - Dùng Pháo Chúc Xuân Tiểu: 100 Vạn/ Lần
    - Dùng Pháo Chúc Xuân Đại: 50 Xu/ Lần

Hình Ảnh

Cây Chúc Xuân
Phần Thưởng Chúc Xuân Tiểu
Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
10.000.000 EXP
20.000.000 EXP
30.000.000 EXP
40.000.000 EXP
50.000.000 EXP
Hạt Mầm Thường - Hạt Mầm Đại Thụ
Tiêu diệt nhận EXP
 Nhất Kỷ Càn Khôn Phù (HSD 3 Ngày)
Ngựa Bôn Tiêu (HSD 3 Ngày)
Phúc Duyên Lộ
5 Điểm Danh Vọng
 
 Phần Thưởng Tiền Xu
Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Ghi Chú
20.000.000 EXP
40.000.000 EXP
60.000.000 EXP
80.000.000 EXP
100.000.000 EXP
Ngựa Bôn Tiêu (HSD 7 Ngày)
Ngựa Phiên Vũ (HSD 1 Ngày)
Nhẫn Kim Quang (HSD 1 Ngày)
Trang Bị Đổng Sát (HSD 7 Ngày)
Trang Bị Hồng Ảnh (HSD 7 Ngày) 
 Lệnh Bài Gọi Boss Đào Hoa Nguyên
LƯU Ý: CÁC LOẠI NGỰA ĐỀU CÓ XÁC XUẤT RA VĨNH VIỄN 
Voucher Khuyến Mãi Chuyển Khoản +10%

(Không áp dụng cho hình thức nạp Thẻ cào. 
Khuyến mãi 30% + 10% của Voucher)