[S2] Đốt Pháo Mừng Xuân
Nội Dung Chi Tiết
  • Trung Tâm Các Thành Thị Xuất Hiện Cây Chúc Xuân
  • Mỗi ngày mỗi nhân vật có 2 lần chúc xuân.
  • May mắn sẽ nhận được vô số phần thưởng giá trị cùng kinh nghiệm.
  • Người chơi có 2 lựa chọn để chúc xuân tìm may mắn:
    - Dùng Pháo Chúc Xuân Tiểu: 15 Vạn/ Lần
    - Dùng Pháo Chúc Xuân Đại: 30 Xu/ Lần

Hình Ảnh

Cây Chúc Xuân
Phần Thưởng Chúc Xuân Tiểu
Phần Thưởng Ngẫu Nhiên
2.000.000 EXP
4.000.000 EXP
6.000.000 EXP
8.000.000 EXP
10.000.000 EXP
Thiết La Hán
Phúc Duyên Lộ Tiểu
5 Điểm Danh Vọng
Voucher Khuyến Mãi Chuyển Khoản +10%

(Không áp dụng cho hình thức nạp Thẻ cào. 
Khuyến mãi 30% + 10% của Voucher)
 
 Phần Thưởng Tiền Xu
Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Ghi Chú
4.000.000 EXP
6.000.000 EXP
8.000.000 EXP
10.000.000 EXP
15.000.000 EXP
 Ngựa Ô Vân (HSD 3 Ngày)
 Ngựa Đích Lô (HSD 5 Ngày)
 Ngựa Xích Thố (HSD 3 Ngày)
Ngựa Chiếu Dạ (HSD 3 Ngày)
LƯU Ý: CÁC LOẠI NGỰA ĐỀU CÓ XÁC XUẤT RA VĨNH VIỄN 
Thiết La Hán
 Kim Phong (HSD 15 Ngày)
Voucher Khuyến Mãi Chuyển Khoản +10%

(Không áp dụng cho hình thức nạp Thẻ cào. 
Khuyến mãi 30% + 10% của Voucher)