[S2] Chào Mừng Năm Mới 2020

Thời gian và điều kiện tham gia

 • Thời gian: Từ sau bảo trì 17h 29/12/2019 - 23h59 12/01/2020
 • Yêu cầuTắt hết cửa sổ game và chạy AutoUpdate trước khi vào game

NPC Liên Quan

Hình Ảnh Vị Trí
Nha Môn Tương Dương
(199/200)

Nguyên Liệu

Vật phẩm Cách thu thập Ghi chú
CÁC NGUYÊN LIỆU CẦN THIẾT

Hộp Quà Năm Mới

Rớt ở các bản đồ luyện công 30 - 90

Khi nhặt được, click chuột phải để mở ra, sẽ chiếu theo tỷ lệ xuất hiện nguyên liệu

Chúc

Mở "Hộp Quà Năm Mới"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Mừng

Mở "Hộp Quà Năm Mới"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Năm
Mở "Hộp Quà Năm Mới"  

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

Mới
Mở "Hộp Quà Năm Mới"

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

2020
 • Mở "Hộp Quà Năm Mới"
 • Tham Gia Tống Kim và đổi tại NPC Quân Nhu Quan150 điểm tích lũy / cái.

Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau 50 cái/ ô, có thể vứt xuống đất.

THIỆP CHÚC XUÂN 

Nội Dung Chi Tiết
Thiệp Chúc Xuân 
 • Sử dụng tối đa 1000 Thiệp Chúc Xuân.
 • Sử dụng nhận được 100.000 EXP / Thiệp Chúc Xuân.

Công Thức

 =  +  +  +  +  + 5000 Lượng

 Phần Thưởng Khi Sử Dụng Không
 

Phần Thưởng Khi Đạt Mốc

Số Lượng Phần Thưởng
200 Cái 5.000.000 EXP
(Cộng Dồn)
400 Cái 5.000.000 EXP
(Cộng Dồn)
600 Cái 5.000.000 EXP
(Cộng Dồn)
800 Cái 5.000.000 EXP
(Cộng Dồn) 
1000 Cái
 • 10.000.000 EXP
  (Cộng Dồn)
 • 01 Lệnh Bài Kim Phong HSD 7 Ngày

CÁT TƯỜNG HỒNG BAO

Nội Dung Chi Tiết
Cát Tường Hồng Bao 
 • Sử dụng tối đa 1000 Cát Tường Hồng Bao
 • Sử dụng nhận được 200.000 EXP /Cát Tường Hồng Bao
 • Giới hạn mỗi ngày 300 Cát Tường Hồng Bao.

Công Thức

 =  +  +  +