[S2] Đại Tiệc Giáng Sinh
Nội Dung Chi Tiết
  • 100 Bàn Tiệc Giáng Sinh Xuất Hiện Tại Bản Đồ Hoạt Động Và Thanh Thành Sơn
    (Sau mỗi đợt Quả Huy Hoàng biến mất)
  • Thời gian: Vào các mốc 12h30 - 20h30 - 22h40 (Sau mỗi đợt quả Huy Hoàng biến mất)

Hình Ảnh

Bàn Tiệc Giáng Sinh
(Ảnh Minh Họa)
  Phần Thưởng Ghi Chú 
 Phần Thưởng Bàn Tiệc  Hộp Quà Giáng Sinh 

Sử dụng nhận được các vật phẩm ngẫu nhiên.

Ngoài ra còn có thể kiếm hộp quà giáng sinh thông qua các hoạt động sau: 

  • Cẩm Nang Hoàng Kim Khi Sử Dụng 1 Vạn: Có cơ hội nhận Hộp Quà
  • Shop Quân Nhu Quan Tống Kim: 500 điểm tích lũy / 1 Hộp

    Lưu Ý: Mỗi ngày mỗi nhân vật sử dụng được 10 Hộp Quà Giáng Sinh
    Có thể reset ở Lễ Quan 20 Xu.
 
 Phần Thưởng Hộp Quà Giáng Sinh
Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Hộp Quà Giáng Sinh
Ghi Chú

Kem Giáng Sinh

Sử dụng nhận 500.000 EXP.
Mỗi ngày sử dụng được 10 Kem Giáng Sinh
 Sơ Đề Giang Hồ Dùng hoàn thành nhanh nhiệm vụ Dã Tẩu.
Mỗi ngày dùng được 5 lần Sơ Đề.
 Vịt Quay Sử dụng nhân 2 EXP cho tổ đội trong 30 phút 
 Phúc Duyên Các Kiểu Con Đà Điểu Dùng Gì Ai Chả Biết
 Thiết La Hán Sử dụng nhận ngẫu nhiên EXP.
 Bàn Nhược Tâm Kinh Xóa âm điểm kinh nghiệm.
 Tiên Thảo Lộ 1 Giờ Nội 1 giờ, kinh nghiệm tăng gấp đôi