[S2] LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐẠI THIÊN SƠN

Lộ Trình Phát Triển Máy Chủ ĐẠI THIÊN SƠN

• Lộ trình mang tính chất tham khảo, thời gian có thể sẽ thay đổi để phù hợp với hướng phát triển của Sever chúng ta.

Thời Gian

Nội Dung

18/12/2019
19H00

Thử Nghiệm - Alpha Test

Báo Danh Nhận Quà Close Beta

21/12/2019
19H00

Chính Thức Khai Mở - Đua Top

23/12/2019

18H00

Kết Thúc Đua Top

Khai Mở Dã Tẩu

Khai Mở Tống Kim X2 13h Hàng Ngày

Khai Mở Tống Kim X4 21h Hàng Ngày

Thành Lập Bang Hội (Giới hạn 100 ACC)

Cùng Một Số Tính Năng Sơ Nhập

24/12/2019

Khai Mở Tính Năng Nhặt Quả Huy Hoàng (Chia Đều Khung Giờ Cho AE Dễ Dàng Tham Gia)

Khai Mở Sự Kiện Noel Miễn Phí Hoàn Toàn. 

Khai Mở Phong Lăng Độ Tìm Bảo Thạch

25/12/2019

Khai Mở Tính Năng Lôi Đài Sinh Tử Cực Chất

Khai Mở Boss Tiểu (12h30 - 20h40 - 22h10)

30/12/2019

Khai Mở Boss Đại Hoàng Kim (20h05 - 22h40)

Khai Mở Tính Năng Vân Nam Trùng Cốc - Tuyết Sơn Nam - Tuyết Sơn Bắc. 

Tăng Giới Hạn Bang Hội (150 ACC)

05/01/2020

Khai Mở Tính Năng Trống Bang Hội

Tháng 01/2020

Xuất Hiện Trang Bị Hiệp Cốt Giá Trị Liên Thành

Từ 08/01 đến 28/01

Liên Đấu Vòng Loại VLMC

23/01/2020

•ĐÓNG TOÀN BỘ TÍNH NĂNG SEVER CHỈ MỞ TRAIN TIỀN VẠN VÀ ĐỒ CHUẨN BỊ CHO KỲ NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

31/01/2020 •Mở Lại Các Tính Năng Sever Và Tiếp Tục Tiến Hành Giải Đấu VLMC 
 Tháng 02/2020 Xuất Hiện Trang Bị An Bang Từ Liên Đấu, Boss...

Khởi Động Giải Bang Hội Tranh Hùng Và Công Thành Chiến

Tháng 03/2020  Điều Chỉnh Tính Năng Phù Hợp Với Cấp Độ Người Chơi
Tháng 04/2020 

Khai Mở Các Tính Năng Mới Hấp Dẫn Người Chơi.

Trong Quá Trình Vận Hành BQT Sẽ Bổ Xung Các Tính Năng Nhằm Mang Đến Cho Quý AE Những Trải Nghiệm Tốt Đẹp Nhất