CÁCH CHỈNH MÀN HÌNH VỀ 16 BIT MÀU ĐỂ CHƠI GAME

Khắc phục lỗi DirectDraw: CreateDirectDraw () Không thành công

Cách khắc phục lỗi
Windows 7 chuyển 16 bit màu
B1. Các bạn chuột phải trên màn hình nền Desktop chọn Screen resolution
B2. Tiếp theo các bạn làm theo hình bên dưới nhé: chọn 
Advanced settings, bấm qua tab Monitor, ở phần Colors các bạn chọn 16bit, bấm Apply là xong 
 
Windows 8,10 chuyển 16 bit màu 
Khi gặp lỗi này bạn phải chuột File game.exe chọn Properties vào tab Compatibility, tick ô "Run this program in compatibility mode for" và chọn Windows7, tiếp đến tick ô vuông "Reduced color mode" và chọn 16-bit(65536)color