[HƯỚNG DẪN] VÀO ĐẤU TRƯỜNG THDNB LIÊN SEVER

Để tham gia Thiên Hạ Đệ Nhất Bang Liên Sever tại Sever Đấu Trường, quý đồng đạo làm theo hướng dẫn sau :

- Hướng Dẫn:

  • Tạo thêm một thư mục DauTruong
  • Copy thư mục Data bên thư mục võ lâm qua thư mục DauTruong vừa tạo
  • Tải bản cập nhật của máy chủ Đấu Trường về máy
  • Giải nén và chép đè bản cập nhật máy chủ Đấu Trường vào thư mục DauTruong đã tạo ở trên
  • Chạy game.exe trong thư mục DauTruong để vào game.

 

Link Tải Tải Game MK Giải Nén Ngày Update
Cập Nhật Tai Xuong 123456 22/07/2019

Lưu ý: Chỉ những bang hội đăng ký tham gia THDNB mới có tài khoản đăng nhập vào máy chủ Đấu Trường. Tài khoản được cấp cho Bang chủ của mỗi bang hội

Danh sách bang hội tham gia giải đấu Thiên Hạ Đệ Nhất Bang Liên Sever : 

TT Tên Bang Hội Máy Chủ
1 Hào Quang Võ Lâm Công Thành Chiến
2 Tụ Nghĩa Võ Lâm Công Thành Chiến
3 Ksor Võ Công Truyền Kỳ
4 Thiên Võ Công Truyền Kỳ
5 Tàn Sát Võ Công Truyền Kỳ
6 Tiếu Ngạo Võ Công Truyền Kỳ
7 Tam Quốc Võ Công Truyền Kỳ
8 Xã Đoàn Trung Nguyên Truyền Kỳ
9 Hoàng Kim Trung Nguyên Truyền Kỳ
10 VIP Trung Nguyên Truyền Kỳ

Trân trọng