Bang Hội Tranh Hùng - Mùa 2
 • Đua Top Bang Hội Mùa 2
 • Thời gian diễn ra: 
  • Sau bảo trì 20 tháng 10 - Đến 23h59 20 tháng 11
 • Điều kiện tham gia: 
  • Tất cả các bang hội đang hoạt động tại máy chủ  Đại Phật Sơn.
  • Bang hội đạt điều kiện trên 100 thành viên. 
Hình Ảnh Vị Trí
Ba Lăng Huyện
(200/200)
Vật phẩm Cách thu thập Ghi chú

Trấn Bang Thạch

Các nhân sĩ có thể thu thập Trấn Bang Thạch qua các hoạt động:

 • Đạt Mốc 2 Loại Event.
 • Boss Tiểu
 • Nhiệm vụ Dã Tẩu
 • Lễ Bao Công Thành Chiến
 • Quả Huy Hoàng
 • Boss Đại
 • Phong Lăng Độ
 • Đấu Trường Sinh Tử
Dùng Trấn Bang Thạch nộp tại NPC Đại Thắng Quan để tăng số lượng Trấn Bang Thạch bang hội sở hữu. và giành lấy những phần thưởng hấp dẫn
Xếp Hạng Phần Thưởng Ghi chú

TOP 1

1 Bôn Tiêu

2 Bảo rương Động Sát (Random món + OPT)
Phần thưởng xứng đáng cho bang hội đạt TOP 1
TOP 2 2 Phi Vân

1 Bảo rương Động Sát (Random món + OPT)
Phần thưởng xứng đáng cho bang hội đạt TOP 2 
TOP 3  1 Phi Vân

1 Bảo rương Động Sát (Random món + OPT)
 
Phần thưởng xứng đáng cho bang hội đạt TOP 3 
TOP 4 1 Bảo rương Động Sát (Random món + OPT)
Phần thưởng xứng đáng cho bang hội đạt TOP 4


Vậy bang hội nào sẽ được ghi tên lên bảng vàng và khẳng định tên tuổi vị thế của mình tại máy chủ Đại Phật Sơn tháng 11 này???


Chúng ta hãy cùng đón xem !!!