Vòng Loại Liên SV Võ Lâm Minh Chủ: TrungNguyenTruyenKy - VoLamCongThanhChien- VoCongTruyenKy

====THAO BỐNG====
Thông báo chính thức những điều anh em cần nắm:

- Là phiên bản Thân Pháp. ( Để cho chuẩn dame thập đại phái)

- ID đăng nhập là tài khoản tham dự vòng loại đã gởi trước đó.

- Mật khẩu 1 truy cập tại máy chủ TNTK là : 123abs

- Mật khẩu 1 truy cập tại máy chủ CTC là : 456abs

- Mật khẩu 1 truy cập tại máy chủ VCTK là : 789abs

- Mật khẩu 2 chung là : 123456
- Thời gian lựa đồ và chọn phái:  từ 15h40 ngày 10/10 -> 16h30 phút ngày 11/10/2019
- Mỗi tài khoản sẽ có duy nhất 1 nhân vật được tham gia.
(Giả sử bạn tạo 2 ->3 nhân vật trong cùng 1 tài khoản để test nhưng chỉ có thể lấy 1 nhân vật để tham gia)
- Trong thời gian Test ngoài hỗ trợ trang bị và cấp độ các bạn thoải mái chuyển phái và hỗ trợ mở rộng rương 3 để chứa đồ.

-------------Các trang bị được hỗ trợ------------

- Trang bị xanh Max Option.

- Level 130 max skill 90 và 120

- Trang bị AB ĐQ HC NT

- Ngựa BT

- Tiền Vạn và tiền đồng.


-------------Kết thúc thời gian test ------------
Không thể chuyển phái.
Có thể tủy tủy thoải mái.

------------- Thể thức vòng loại --------------

"Vòng Loại" tuyển chọn từ TOP 1->8 Liên đấu đơn đấu tự do.

- Giờ liên đấu: 19h - > 20h 

- Thời gian: 3 ngày từ 11/10 đến ngày 13/10.

- BQT sẽ khóa vĩnh viễn toàn bộ đồ có trong nhân vật.

-------------- Link Tải Patch Đấu Trường------------

Nhấp vào cái tải luôn

 

---------------- Video Hướng dẫn cài đặt----------------