BIG UPDATE 01/10

【Bảo Trì Định Kỳ - Cập Nhật Tính Năng】

🔰 Thời gian bảo trì: 19h00 ngày 01/10/2019

🔰 Thời gian dự kiến hoàn tất: 19h15 ngày 01/10/2019

Sau bảo trì, chư vị vui lòng thoát hết game - auto, chạy lại Autoupdate để hiển thị vật phẩm chính xác. 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

🔰Thân gửi chư vị!

Nhằm nâng cao trải nghiệm, Bổn Trang sẽ tiến hành bảo trì định kỳ máy chủ Đại Phật Sơn và tiến hành cập nhật một số điều chỉnh mới vào game.

CÁC NỘI DUNG CẬP NHẬT:

  • Cập nhật Boss Đại Hoàng KIm mỗi đợt 5 Boss. 

Thời Gian: 20h30 - 22h40

  • Mở bán Đại Tuyết Liên tại Shop NPC Ngọc Lục Bảo Ba Lăng Huyện giá 30.000 vạn hoặc 7000 Ngọc Lục Bảo
  • Sửa lại giờ Tống Kim. 


▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Bổn Trang hy vọng rằng những điều chỉnh này sẽ làm hài lòng chư vị, và sẽ là động lực để Bổn Trang tiếp tục tiến hành các điều chỉnh và cập nhật khác trong tương lai!

VCTK kính bút !

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

♛ Võ Lâm Công Thành Chiến - Tìm Lại Ký Ức

✿ Trang chủ : http://dps.volamcongthanhchien.com/

✿ Page : https://www.facebook.com/VoCongTruyenKy/

✿Nhóm: https://www.facebook.com/groups/1488717314730580/