Vận Tiêu Bang Hội

Vận Tiêu Bang Hội là một trong những nhiệm vụ vô cùng đặc sắc để các đại hiệp có thể cùng nhau nhận một lượng kinh nghiệm cũng như một lượng lớn các vật phẩm có giá trị và đồng thời tăng thêm tình đoàn kết giữa các huynh đệ trong cùng một bang hội. Để tham gia nhiệm vụ này các đại hiệp hãy theo dõi nội dung chi tiết sau:
 

 Thời gian, Địa điểm tham gia và Server áp dụng:

 

 Thời Gian có thể tham gia Vận Tiêu Bang Hội là:

 Mỗi ngày tối đa 1 lần vận Tiêu thành công.

 

 Thứ 3  7 và Chủ Nhật hàng tuần có thể tham gia.

 

 Từ 08h00 - 23h00 có thể nhận tiêu bất cứ lúc nào trong thời điểm này.

 

 Nơi để nhận nhiệm vụ Vận Tiêu Bang là :

 Bang Chủ nhận nhiệm vụ ở NPC Quan Quốc Khố tọa độ 392/315 Thành Đô Trung Tâm.

 

 Lưu Ý :

Khi Bang Chủ đã nhận nhiệm vụ Vận Tiêu Bang thì các bạn chỉ có 30 phút đếm ngược, các bạn phải lập tức vào bản đồ Phượng Tường Bắc 168  172 tại NPC Quan Quốc Khố để tiến hành hộ tống xe Tiêu, nếu hết 30' mà xe Tiêu chưa về đích thì xem như thua cuộc.

 

 

 Điều kiện để nhận Tiêu và Điều kiện để tham gia vận Tiêu:

 

 Điều kiện để có thể nhận nhiệm vụ Vận Tiêu Bang Hội là:

 Chỉ Bang Chủ mới có thể nhận nhiệm vụ Vận Tiêu Bang và trong hành trang của Bang Chủ phải có "Lệnh Bài Thương Hội" mới có thể nhận nhiệm vụ Vận Tiêu Bang.

- "Lệnh Bài Thương Hội" mua tại NPC Quan Quốc Khố với giá là 50 Tiền Đồng.

 

 Bang Hội muốn tham gia phải có ít nhất 50 thành viên trong Bang mới đủ khả năng tham gia Vận Tiêu Bang.

 

 Bang Hội tham gia phải có cấp Bang Hội trên Cấp 15 .

 

 Tối đa chỉ một Bang vận tiêu trong 1 thời điểm (có nghĩa là khi Bang khác đang vận thì phải đợi Bang đó vận xong mới có thể nhận nhiệm vụ).

 

 Phải là Bang Hội chưa "Vận Tiêu Bang" thành công lần nào trong ngày mới có thể nhận nhiệm vụ.

 

 Khi có Bang Chủ nhận nhiệm vụ Vận Tiêu Bang sẽ có thông báo trên tần số Bang Hội.

 

 

 

 

 Cách thức tham gia Vận Tiêu Bang Hội:

 

 Sau khi vào bản đồ Đào Sơn Cốc thì cả Bang phải đi theo để hộ tống Tiêu.

 

 Mỗi Bang Hội chỉ có tối đa 30' trong bản đồ Phượng Tường để hộ tống Tiêu, sau 30' nếu không hộ tống thành công xem như nhiệm vụ Vận Tiêu Bang thất bại.

 

 Tiêu sẽ xuất hiện tại NPC Chủ Tiêu Cục tọa độ  Phượng Tường Bắc 168  172