Trung Thu Thưởng Nguyệt
Thời gian
  • 17h00 - Chủ Nhật - 18/08/19 -> Hết Ngày 28/08/19
  • Tắt hết cửa sổ game và chạy AutoUpdate trước khi vào game
NPC Liên Quan
Hình Ảnh Vị Trí
Trung tâm Tương Dương 
(198/205)

Nguyên Liệu
 
Vật phẩm Cách thu thập Hình ảnh Ghi chú
Tam Sắc Tinh Thạch

Thành phẩm từ Event Tiền Vạn Tháng 8

http://bit.ly/2ZkrLu5

Thổ Tinh Thạch Mở "Hộp quà nguyên liệu Event" từ hoạt động Tống Kim
Thỏ Ngọc Mua tại NPC "Võ Lâm Truyền Nhân" giá 5 Phúc Duyên/ 1 Cái
Lồng Đèn Cá Chép Mua tại NPC "Event Trung Thu" Có thể giao dịch, có thể xếp chồng lên nhau,có thể vứt xuống đất
Bánh Trung Thu Kinh Đô Ghép Tại NPC Event Trung Thu Sử dụng nhận được 1.500.000 EXP

Mỗi nhân vật chỉ sử dụng được 1000 Bánh Trung Thu Kinh Đô

Cấp 60 trở lên mới sử dụng được


   
Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Khi Sử Dụng Bánh Trung Kinh Đô
 
Phần Thưởng Tính Chất

Lồng Đèn Con Heo 
Sử dụng nhận được 30 phút X2 kinh nghiệm cho tổ đội 

 Lồng Đèn Ngôi Sao
Sử dụng nhận 60 phút X2 kinh nghiệm cho tổ đội
 
Lồng Đèn Bươm Bướm
Sử dụng nhận được các vật phẩm quý giá 

 

Phần Thưởng Ngẫu Nhiên Khi Sử Dụng Lồng Đèn Bươm Bướm

Phần Thưởng
500.000 Kinh Nghiệm
Tiên Thảo Lộ 8 Tiếng
Tiên Thảo Lộ 1 Tiếng
 Phúc Duyên Tiểu
 Mảnh Rương Hiệp Cốt - Nhu Tình
 Vận Tiêu Lệnh
 Võ Lâm Mật Tịch
 Tẩy Tủy Kinh
 Đại Thành BK 90 (Hên con mẹ nó xui)
 Thiên Sơn Tuyêt Liên (Sử dụng nhận cấp 110) (Cũng hên con mẹ nó xui)
 Lệnh Bài Gọi Boss Thế Giới Nhận Mốc 1000  Bánh Trung Thu Kinh Đô
 

Phần Thưởng Số Lương Ghi Chú
Phi Vân 1 HSD 1 Tháng