Siêu Boss - Vô Thần Tuyệt Sắc

Thời gian cập nhập

  • Sau bảo trì định kỳ vào ngày 15/08/19

Thời gian & điều kiện

  • Thời gian xuất hiện
  • Boss Đại:22h10 mỗi ngày
  • Thời gian tồn tại Boss:
    • Lập tức biến mất sau bảo trì.
    • Sau 45 phút kể từ lúc xuất hiện sẽ biến mất

Vị trí ngẫu nhiên xuất hiện

Mỗi lần xuất hiện 1 Siêu BOSS Độc Cô Cầu Bại ngẫu nhiên trong RanDom ngẫu nhiên các tọa độ ở bản đồ Biện Kinh

BOSS Bản Đồ

Vô Thần Tuyệt Sắc

Biện Kinh
190/204
206/217
232/211

Phần thưởng tiêu diệt BOSS

Đứng Gần BOSS
10.000.000 EXP

Vật phẩm từ BOSS

Phần thưởng
 Tẩy Tủy Kinh   Võ Lâm Mật Tịch
10 Món Đồ Xanh 2 Cống Nguyệt Phù Dung
2 Quả Hoàng Kim (70Triệu EXP/Quả) 30 Túi Hào Quang
 Tử Thủy Tinh Lục Thủy Tinh
Lam Thủy Tinh Tinh Hồng Bảo Tạch
Thiết La Hán Tiên Thảo Lộ
Phi Phong Bàn Nhược Tâm Kinh