Event Tháng 8 - Hoàng Kim Xuất Thế

Event Hoàng Kim Xuất Thế

Thời gian sự kiện: 31/07

Phạm vị áp dụng: mọi nhân sĩ.

Nội dung chi tiết sự kiện :

Vật Phẩm

Nguồn Gốc

 

Túi Nguyên Liệu

- Tiêu diệt quái các bản đồ.

Mộc Tinh Thạch

Hỏa Tinh Thạch

- Mở Ra Từ Túi Nguyên Liệu

 Thủy Tinh Thạch

- Mua Tại NPC Chủ Tiệm Kim Hoàng giá 5 vạn lượng

Kim Tinh Thạch

- Mua Tại NPC Chủ Tiệm Kim Hoàng giá 5 xu. 

 

 

Thổ Tinh Thạch

Nguồn Gốc: 

Tham Gia Tống Kim

300 điểm tích lũy = 1 cái

Và Hộp đựng nguyên liệu 30.000 điểm = 100 cái

Tham gia các hoạt động Ingame :

+ Mua và sử dụng Hộp đựng Event bằng điểm tích lũy tống kim

+ Tiêu diệt thủy tặc đầu lĩnh nhận được 5 cái

+ Tiêu diệt đại thủy tặc đầu lĩnh nhận được 10 cái

( Cần ít nhất 1 ô trống trong hành trang mới nhận được)

NPC Liên Quan

Vật Phẩm Event

Công Thức Chế Tạo

(Trung tâm thành Tương Dương và Ba Lăng Huyện)

 

Tam Sắc Phẩm Bình

(1 cái)

 

- 3 Mộc Tinh Thạch

- 1 Thủy Tinh Thạch

- 1 Thổ Tinh Thạch

- Chú ý: Khi ép không nhận nguyên liệu các đồng đạo vui lòng tới NPC Bảo Vật Ở trung tâm Tương Dương hoặc Ba Lăng Huyện đối thoại chọn "Đổi lại nguyên liệu Event"

 

Ngũ Sắc Tinh Thạch

(1 cái)

 

- 3 Hỏa Tinh Thạch

- 3 Thổ Tinh Thạch

- 1 Kim Tinh Thạch

- Chú ý: Khi ép không nhận nguyên liệu các đồng đạo vui lòng tới NPC Bảo Vật Ở trung tâm Tương Dương hoặc Ba Lăng Huyện đối thoại chọn "Đổi lại nguyên liệu Event

Vật Phẩm

Sử dụng nhận được

 

Tam Sắc Phẩm Bình

 • Max 1000 vật phẩm .
 • Phần Thưởng :
 • Kinh Nghiệm : 300.000 điểm Exp/ vật phẩm
 • Vật phẩm thưởng :

Phúc Duyên

Điểm Danh Vọng

Hộ Tiêu Lệnh

 

 

 

 

 

Ngũ Sắc Tinh Thạch

 • Mỗi nhân vật có thể  sử dụng tối đa 1000 cái
 • EXP Kinh Nghiệm : 2.000.000 EXP/ vật phẩm
  • Thủy Tinh
  • Tinh hồng
  • Bí kíp 90
  • Mã bài ngựa 8x
  • Phúc duyên
  • Thiết la hán
  • Sơ Đề Giang Hồ
  • Rương Mãnh trang bị (NT HC).
  • Tiên thảo lộ 1h
  • Tiên thảo lộ 8h
  • Bàn nhược tâm kinh
  • Võ Lâm Mật Tịch
  • Tẩy Tủy Kinh 
  • Vạn niên trân lộ
  • Túi Tiền Vạn
  • Huyền thiên chùy ( dùng mở Bảo rương thần bí Dã Tẩu)
  • Quế hoa tửu
  • Thiên sơn bảo lộ
  • Mặt nạ các loại 
  • Hộ Tiêu Lệnh và các vật phẩm hỗ trợ Vận Tiêu
 • Phần Thưởng mốc 1000 cái:

  • Vòng Sáng Tung Hoành Thiên Hạ + 200 sinh lực (Hiệu ứng siêu đẹp).
  • 1 tinh mỹ bảo rương mỗi nhân vật được sữ dụng 1 lần duy nhất (random 50 triệu exp cộng dồn, hoặc trang bị NT, HC)
  • 1 Ngựa 8x (30 ngày)
  • Tinh Thạch Ép Ngựa
  • Lệnh Bài Gọi Boss Đại Thế Giới.
 Lưu Ý:

 - Khi sử dụng đạt mốc Event, quý đồng đạo có thể Reset Event với 1000Xu. 

- Giới hạn Reset 1 lần.