Vận Tiêu Xa

Bản Đồ Tiêu Xa :

 • Phượng Tường Tây
 •  
Nơi Tiếp Nhận Tiêu :
NPC Tiếp Nhận Tọa Độ
Phượng Tường
195/172

Nơi Giao Tiêu :
NPC Giao Tiêu Tọa Độ
Phượng Tường
233/172

Xe Tiêu : 

Thời Gian :
 • Mỗi ngày 3 lần trong ngày.
 •  
Quy Tắc :
 • - Cần phải có Hộ Tiêu Lệnh 
 • - Mua tại Kỳ Trân Các giá 20 Xu hoặc tại Hàng rong giá 50 vạn.
 •  
 • Mỗi nhân vật vận tiêu tối đa 3 chuyến.

Phần Thưởng :

Hoàn thành tiêu nhận 10 triệu EXP 1 lần.

 • Tử Thủy Tinh
 • Mặt nạ quỷ ảnh
 • Mặt nạ cửu mệnh
 • Thần Hành Phù
 • Phúc duyên lộ
 • Thiên sơn bảo lộ
 • Tiên thảo lộ
 • Bách quả lộ
 • Quế hoa tửu
 • Võ Lâm Mật Tịch
 • Tẩy Tủy Kinh
 • Tinh Hồng Bảo Thạch
 • Bàn Nhược Tâm Kinh

Cướp Tiêu :

 • Tiêu bị chết sẽ rơi ra Hộ Tiêu Lệnh