EVENT Tháng 7 - Sự Kiện Chiến Công

Event tháng 7 - Hồi tưởng chiến công

Nội dung : Tưởng nhớ cha ông, những chiến sĩ đã hi sinh vì dân tộc.

Thời gian sự kiện: 04/07 đến 05/08

Phạm vị áp dụng: mọi nhân sĩ.

Nội dung chi tiết sự kiện :

Vật Phẩm

Nguồn Gốc

 

Giày bộ đội

Mũ chiến sĩ

 

 

- Tiêu diệt quái tại bản đồ Sa mạc 3, Sa mạc 1, Trường bạch Nam, Trường bạch bắc, Mạc Cao Quật.

Tấm áo chiến sĩ

Chiếc võng trường sơn

 

 

- Tiêu diệt quái tại bản đồ Sa mạc 2, Khỏa Lang Động, Được Vương Động tầng 4, Cán viên động, Tiến Cúc động .

 

 

Chiếc gậy trường sơn

Nguồn Gốc:

Tham Gia Tống Kim

300 điểm tích lũy = 1 cái

Và Hộp đựng nguyên liệu 30.000 điểm = 100 cái

Tham gia các hoạt động Ingame :

+ Mua và sử dụng Hộp đừng Event bằng điểm tích lũy tống kim

+ Tiêu diệt thủy tặc đầu lĩnh nhận được 5 cái

+ Tiêu diệt đại thủy tặc đầu lĩnh nhận được 10 cái

( Cần ít nhất 1 ô trống trong hành trang mới nhận được)

NPC Liên Quan

Vật Phẩm Event

Công Thức Chế Tạo

(Trung tâm thành Tương Dương)

Hộp quả cảm

(1 cái)

 

- 3 Giày bộ đội

- 3 Mũ chiến sĩ

- 3  Vạn lượng

Hoa Sen cạn

(1 cái)

 

- 3 Tấm áo chiến sĩ

- 3 Chiếc võng trường sơn

- 1 Chiếc gậy trường sơn

 - 5 Xu

 

Vật Phẩm

Sử dụng nhận được

Hộp quả cảm

 • Max 1000 vật phẩm .
 • Phần Thưởng :
 • Kinh Nghiệm : 150.000 điểm Exp/ vật phẩm
 • Vật phẩm thưởng :
 • Phúc Duyên
 • Điểm Danh Vọng

 

 

 

 

Hoa Sen cạn

 • Mỗi nhân vật có thể nhận tối đa 1 tỷ Exp từ Hoa Sen Cạn. (Nhận đủ 1 tỷ Exp sẽ không thể sử dụng nữa)
 • EXP Kinh Nghiệm random : 300.000 -> 500.000 / vật phẩm
  • Thủy Tinh
  • Tinh hồng
  • Bí kíp 90
  • Mã bài ngựa 8x
  • Phúc duyên
  • Thiết la hán
  • Sơ Đề Giang Hồ
  • Rương Mãnh trang bị (NT HC).
  • Tiên thảo lộ 1h
  • Tiên thảo lộ 8h
  • Bàn nhược tâm kinh
  • Võ Lâm Mật Tịch
  • Tẩy Tủy Kinh 
  • Vạn niên trân lộ
  • Túi Tiền Vạn
  • Huyền thiên chùy ( dùng mở Bảo rương thần bí Dã Tẩu)
  • Quế hoa tửu
  • Thiên sơn bảo lộ
  • Mặt nạ các loại 
 • Phần Thưởng mốc 1000 cái:

  • Vòng Sáng Tung Hoành Thiên Hạ + 200 sinh lực.
  • 1 tinh mỹ bảo rương mỗi nhân vật được sữ dụng 1 lần duy nhất (random 50 triệu exp cộng dồn, hoặc trang bị NT, HC)
  • 1 Ngựa 8x (30 ngày)
 

Ba Lô con cóc 

 • Mua tại shop Tống Kim giá 1000 điểm tích lũy.
 • Mỗi nhân vật có thể nhận tối đa 1 tỷ Exp từ Ba Lô con cóc
 • Không giới hạn số lượng vật phẩm sử dụng.
 • Sử dụng đủ exp sẽ không thể sử dụng thêm.
 • Max nhận ngay 1 vật phẩm khó nói ra hoặc không có gì.