Nội Dung Cập Nhật Ngày 20 - 06

 

【NỘI DUNG CẬP NHẬT NGÀY 20-06】

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Thân gửi chư vị!

Bổn Trang đã hoàn tất cập nhật các nội dung ngày 20-06 như sau:

 

CÁC NỘI DUNG CẬP NHẬT:

▪️. Mở Công Thành Chiến

▪️. Mở Thêm Tống Kim 23h X2

▪️. Cập Nhật Khiêu Chiến Lễ Bao Tại Quân Nhu Quan (3000 điểm tích lũy 1 bao 20 cái Khiêu Chiến Lệnh)

▪️. Kéo dài sự kiện Event thiếu nhi đến 26-06

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

🔰Thông tin chi tiết Công Thành Chiến chư vị vui lòng tham khảo tại đây: http://volamcongthanhchien.com/postdetail.aspx?id=410

 

🔰Thông tin chi tiết sự kiện Bang Hội Tranh Đoạt Chiến, chư vị vui lòng tham khảo tại đây: http://volamcongthanhchien.com/postdetail.aspx?id=389

 

Bổn Trang hy vọng rằng những điều chỉnh này sẽ làm hài lòng chư vị, và sẽ là động lực để Bổn Trang tiếp tục tiến hành các điều chỉnh và cập nhật khác trong tương lai!

VLCTC kính bút !

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

♛ VÕ LÂM TRUYỀN KỲ - CÔNG THÀNH CHIẾN

✿ Trang chủ : http://volamcongthanhchien.com/

✿ Page : https://www.facebook.com/vlctc/