Thất Thành Đại Chiến

Bang hội nào chiếm được Long Trụ của các Thành Thị đến những giây phút cuối cùng của chiến trường Thất Thành Đại Chiến sẽ là Bang hội thống lĩnh thành thị tương ứng, đồng thời sẽ nhận được hàng trăm Công Thành Lễ Bao ẩn chứa nhiều cực phẩm thiên hạ.

Ngoài ra, các nhân vật tham gia vào hoạt động này sẽ được nhận điểm kinh nghiệm, cùng nhiều vật phẩm giá trị khác. Ngay sau đây là binh pháp thất truyền bấy lâu về địa đồ Thất Thành Đại Chiến, thân mời chư vị cùng xem qua:

Thời gian & điều kiện

 • Thời gian áp dụng dự kiến: Sau bảo trì ngày 20/06/2019.
 • Thời gian báo danh: 18h00 - 19h00 thứ Sáu hàng tuần.
 • Thời gian tham chiến: 20h00 thứ Sáu hàng tuần.
 • Đối tượng tham gia: Tất cả Bang Hội và thành viên (đã vào Bang đủ 24h00 kể từ lúc gia nhập) đều được tham gia.
 • Ghi chú: Tính năng chiết khấu tiền Vạn tại thành thị sở hữu sẽ được cập nhật trong thời gian sắp tới (chi tiết sẽ thông báo tại Trang chủ).

NPC & Vật phẩm liên quan

Hình ảnh Ghi chú
VLTK - Công Thành Chiến
Xa Phu Công Thành
 • Vị trí: Đừng gần Xa Phu Đông Tại 7 Thành Thị.
 • Tính chất
 • Giao/kiểm tra số lượng Khiêu Chiến Lệnh của Bang.
 • Báo danh/nhận thưởng.
 • Truyền tống vào bản đồ Công Thành.  
VLTK - Công Thành Chiến
Công Thành Lễ Bao
 • Nguồn gốcBang Chủ của Bang Hội chiếm được thành sẽ đại diện nhận số lượng tương ứng theo thành đã chiếm.
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng. Không thể ném ra.
 • Công dụng: Nhấp phải ngẫu nhiên nhận thưởng.
 • Hạn sử dụng: 07 ngày kể từ lúc nhận.
 • Lưu ý:
 • Số lượng sẽ cộng dồn nếu chiếm được nhiều thành.
 • Nhận ngay sau khi có kết quả công thành cùng ngày. Sau 22h59 ngày thứ Sáu cùng ngày phần thưởng sẽ bị hủy.
 
Khiêu Chiến Lễ Bao
 
 • Nguồn gốc: Mua Tại Shop Tống Kim Quân Nhu Quan với giá 3000 điểm Tích Lũy/ bao 
 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng. Không thể ném ra.
 • Công dụng: Nhấp phải nhận 20 Khiêu Chiến Lệnh.
 • Hạn sử dụng: 07 ngày kể từ lúc nhận.
 
Khiêu Chiến Lệnh
 
 • Nguồn gốc

          - Mở từ Khiêu Chiến Lễ Bao nhận được 20 cái.

          - Ngẫu nhiên nhận được khi train quái tại: Trường Bạch Sơn Nam - Bắc, Mạc Cao Quật, Sa Mạc 1-2-3, Khỏa Lang Động.

 • Tính chất: Có thể giao dịch, bày bán, xếp chồng. Không thể ném ra.
 • Công dụng: Giao nộp cho NPC Công Thành nhận 50.000 kinh nghiệm (không cộng dồn) / vật phẩm.
 • Lưu ý:
 • Nộp tối đa 300 vật phẩm /ngày /nhân vật.
 • Nhân vật đã gia nhập bang hội mới có thể nộp.

Hướng dẫn báo danh

 • Từ 18h00 - 19h00 thứ Sáu hàng tuần Bang Chủ các Bang Hội đối thoại với NPC Xa Phu Công Thành tham gia báo danh.

VLTK - Công Thành Chiến

 • Điều kiện báo danh: 2.000 Vạn lượng 

VLTK - Công Thành Chiến

 • Báo danh thành công sẽ nhận được thông báo

VLTK - Công Thành Chiến

 • Lưu ý:
  • Không đủ tiền trong hành trang hoặc không đủ khiêu chiến lệnh trong bang sẽ không thể báo danh thành công.
  • Bang đang chiếm thành không cần phải tham gia báo danh.
  • Không được chuyển vị Bang Chủ sau khi báo danh thành công (trong thời gian từ khi bắt đầu Báo Danh đến khi kết thúc thời gian nhận thưởng Công Thành).

Hướng dẫn tham gia

 • Vào 20h00 cùng ngày (thứ Sáu hàng tuần) báo danh, các bang hội báo danh thành công có thể đến gặp NPC Xa Phu Công Thành hoặc sử dụng Thần Hành Phù để vào bản đồ công thành.

VLTK - Công Thành Chiến
Truyền tống tại Xa Phu Công Thành

 • Mỗi bản đồ tương ứng với 1 thành và mỗi bản đồ có 1 Long Trụ.

VLTK - Công Thành Chiến

 • Lưu ý:
  • Bang hội chưa đăng kí thành công sẽ không thể vào bản đồ công thành.
  • Đối thoại với NPC Xa Phu Công Thành ở thành nào sẽ vào bản đồ công thành của thành đó.
  • Thời gian chuẩn bị là 30 phút.
  • 20h30 Thất Thành Đại Chiến sẽ bắt đầu.
  • Các bang hội khác nhau đều có thể đánh nhau không phân biệt màu hay liên minh.
  • Sau 35 phút khi trận chiến xảy ra, trụ nào không bị hạ sẽ trở thành Long Trụ thủ nguyên (trụ sẽ bất tử).
  • 1 bang có thể chiếm nhiều Long Trụ.
  • Kết thúc Thất Thành Đại Chiến bang hội nào chiếm Long trụ của thành nào thì sẽ làm chủ của thành đó.

Phần thưởng chiếm thành công Thành Thị

Công Thành Lễ Bao
 • Bang Chủ đại diện Bang Hội chiếm thành nhận phần thưởng Công Thành Lễ Bao tương ứng theo thành đã chiếm:
Thành Số lượng
Biện Kinh 180
Lâm An 120
Phượng Tường 80
Thành Đô 80
Tương Dương 80
Đại Lý 40
Dương Châu 40
 • Nếu 1 bang hội chiếm được nhiều thành thì tổng phần thưởng sẽ được cộng dồn.
 • Phần thưởng này chỉ có Bang chủ mới có thể nhận được ở NPC Xa Phu Công Thành, tổng số lượng vật phẩm thưởng Công Thành Lễ Bao được hiển thị ở NPC Xa Phu Công Thành.
 • Hành trang còn ít nhất 30 ô trống mới có thể nhận thưởng.
 • Mỗi lần nhận cách nhau 5 phút.
 • Thời gian nhận: Sau khi kết thúc công thành là 21h30 đến 22h59 cùng ngày (Sau 22h59 cùng ngày thì phần thưởng sẽ bị xóa).
 • Mỗi lần nhận thưởng Bang chủ chỉ có thể nhận tối đa 50 Công Thành Lễ Bao. Sau khi Bang chủ nhận phần thưởng thành công thì số lượng Công Thành Lễ Bao được hiển thị ở NPC Xa Phu Công Thành sẽ bị khấu trừ tương ứng.
 • Ghi chú phần thưởng:
  • Vật phẩm: Không khóa, hạn sử dụng 07 ngày từ lúc nhận.
  • Điểm kinh nghiệm: Không cộng dồn.
Phần thưởng (ngẫu nhiên)
Tiên Thảo Lộ Tiên Thảo Lộ - Đặc biệt
Thiết La hán Võ Lâm Mật Tịch
Tẩy Tủy Kinh Bàn Nhược Tâm Kinh
Quế Hoa Tửu Thiên Sơn Bảo Lộ
Thủy Tinh THBT
Đại Lực Hoàn Thiết La Hán
Tâm Tâm Tương Ánh phù Phi Tốc Hoàn
1.000.000 điểm kinh nghiệm 2.000.000 điểm kinh nghiệm
3.000.000 điểm kinh nghiệm 4.000.000 điểm kinh nghiệm
Điểm tích lũy cá nhân
 • Khi nhân vật đứng trong bản đồ Công Thành mỗi 01 phút nhận 01 điểm tích lũy.
  • Lưu ý: Cần đạt trên 30 điểm tích lũy mới có thể nhận thưởng.

VLTK - Công Thành Chiến

 • Điểm kinh nghiệm khi kết thúc công thành tương ứng như sau:
Điểm tích lũy cá nhân
   • Khi nhân vật đứng trong bản đồ Công Thành mỗi 01 phút nhận 01 điểm tích lũy.
   • Lưu ý: Cần đạt trên 30 điểm tích lũy mới có thể nhận thưởng.

VLTK - Công Thành Chiến

  • Hệ số thưởng đổi được sau khi kết thúc Công Thành sẽ phụ thuộc thành chiếm được:
Thành Số lượng
Biện Kinh 3
Lâm An 3
Phượng Tường 2
Thành Đô 2
Tương Dương 2
Đại Lý 1
Dương Châu 1

 

 • Hệ số thưởng sẽ được cộng dồn nếu Bang Hội chiếm được nhiều Thành. 
 • Ví dụ: Bang A chiếm được thành Đại Lý + Lâm An + Biện Kinh và nhân vật tích lũy được 35 điểm tích lũy (tương ứng 35 phút) = 35 x (3 + 3 + 1) x 25.000 điểm kinh nghiệm (không cộng dồn).

Chiếm được thành thị sẽ là bước tiến lớn để khởi hưng Bang Hội của chư vị, xưng danh bổn Bang cùng chiêu mộ các kỳ nhân dị sỹ hợp lực vì cuộc chiến tranh ngôi Thiên Tử & các tính năng hấp dẫn dành cho Bang Hội chiếm thành sắp tới!

BQT Volamcongthanhchien kính bút !