Hướng Dẫn Thiết Lập Auto VLBS 1.9

Hướng Dẫn Thiết Lập Auto VLBS 1.9

 

 

Video hướng dẫn các đồng đạo cách thiết lập Auto VLBS đơn giản cách quay trở lại điểm cũ, mua máu, chạy tọa độ...

Chúc các đồng đạo thành công! 

 

 

Kính bút!