BOSS Đại Hoàng Kim

Sau khi trở về môn phái từ Đại Hội Công Thành Chiến, đột nhiên Thập đại cao nhân của Thiên Vương Bang, Thiếu Lâm Phái, Đường Môn, Ngũ Độc Giáo, Thúy Yên Môn, Nga My Phái, Cái Bang, Thiên Nhẫn Giáo, Võ Đang Phái & Côn Lôn Phái mất tích một cách bí hiểm.

Tuy nhiên với tuyệt kỹ dò la tin tức thượng thừa của Vạn Sự Thông, lão nhân đã tìm được hành tung của chính xác của các cao nhân bao gồm: Vương Tá, Huyền Giác Đại Sư, Bạch Doanh Doanh, Thanh Tuyệt Sư Thái, Đường Bất Nhiễm, Hà Nhân Ngã, Gia Luật Tỵ Ly, Yên Hiểu Trái, Đạo Thanh Chân Nhân va Tuyền Cơ Tử, họ đã mang theo bảo vật vô cùng quý giá hạ sơn không biết vì mục đích gì. Chỉ biết được rằng, bất cứ ai cả gan lại gần sẽ lập tức hồn siêu phách tán!

Thời gian & điều kiện

 • Thời gian xuất hiện
 • Boss Đại20h30 mỗi ngày
 • Thời gian tồn tại Boss:
  • Lập tức biến mất sau bảo trì.
  • Biến mất khi bị tiêu diệt
  • 21h30 lập tức biến mất nếu vẫn chưa bị tiêu diệt

 • Boss Đại22h40 
 • Thời gian tồn tại Boss:
  • Lập tức biến mất sau bảo trì.
  • Biến mất khi bị tiêu diệt
  • 23h40 lập tức biến mất nếu vẫn chưa bị tiêu diệt

Vị trí ngẫu nhiên xuất hiện

Mỗi lần xuất hiện 1 BOSS Hoàng Kim ngẫu nhiên trong 20 BOSS Hoàng Kim

Và RanDom ngẫu nhiên tất cả bản đồ

BOSS

Cổ Bách

Huyền Giác Đại Sư

Lam Y Y

Đường Phi Yến

Hà Linh Phiêu

Yên Hiểu Trái

Mạnh Thương Lương

Gia Luật Tị Ly

Đạo Thanh Chân Nhân

Tuyền Cơ Tử

Vương Tá

Huyền Nam Đại Sư

Đường Bất Nhiễm

Bạch Doanh Doanh

Thanh Tuyệt Sư Thái

Hà Nhân Ngã

Đoan Mộc Duệ

Từ Đại Nhạc

Thanh Liên Tử

Phần thưởng cá nhân/tổ đội hạ Boss

 • Cá nhân/tổ đội hạ Boss: Nhặt được vật phẩm rơi ra từ Boss (Ưu tiên theo thứ tự lần lượt cho tổ đội gây dam cao nhất)
 • Người giết BOSS nhận được 30.000.000 EXP + đứng gần BOSS 15.000.000 EXP

Phần thưởng rơi ra từ Boss

Phần thưởng (ngẫu nhiên)

Bí Kiếp 90

Tinh Hồng Bảo Thạch

Thủy Tinh

Thiết La Hán

Bàn Nhược Tâm Kinh

Sơ Đề Giang Hồ

Phúc Duyên

Tẩy Tủy Kinh

Võ Lâm Mật Tịch

Túi Tiền Vạn