Lộ Trình Phát Triển Đại Giang Sơn

Lộ Trình Phát Triển Máy Chủ ĐẠI GIANG SƠN

• Lộ trình mang tính chất tham khảo, thời gian có thể sẽ thay đổi để phù hợp với hướng phát triển của Sever chúng ta.

Thời Gian

Nội Dung

08/07/2020
19H00

Thử Nghiệm - Alpha Test

Báo Danh Nhận Quà Close Beta

Thuộc Tính Cấp Và Trang Bị Thời Điểm Này : Đồng Đồ Đồng Cấp Test Nhận Quà Tống Kim + Báo Danh

11/07/2020
19H00

Chính Thức Khai Mở - Đua Top

Thuộc Tính Cấp Và Trang Bị Thời Điểm Này : Trang Bị Xanh Đẳng Cấp 10

13/07/2020

18H00

Kết Thúc Đua Top

Khai Mở Dã Tẩu

Khai Mở Tống Kim X2 13h Hàng Ngày

Khai Mở Tống Kim X4 21h Hàng Ngày

Thành Lập Bang Hội (Giới hạn 60 ACC)

Cùng Một Số Tính Năng Sơ Nhập

Thuộc Tính Cấp Và Trang Bị Thời Điểm Này : Trang Bị Xanh Đẳng Cấp 10 đến 80

17/07/2020

17H00

Khai Mở Tính Năng Nhặt Quả Huy Hoàng (Chia Đều Khung Giờ Cho AE Dễ Dàng Tham Gia)

Khai Mở Sự Kiện Tri Ân Khách Hàng Miễn Phí Hoàn Toàn. 

Khai Mở Phong Lăng Độ Tìm Bảo Thạch

Thuộc Tính Cấp Và Trang Bị Thời Điểm Này : Trang Bị Xanh Đẳng Cấp 10 đến 85

20/07/2020

17H00

Khai Mở Tính Năng Lôi Đài Sinh Tử Cực Chất

Khai Mở Boss Tiểu (12h30 - 22h40)

Thuộc Tính Cấp Và Trang Bị Thời Điểm Này : Trang Bị Xanh Đẳng Cấp 10 đến 90

25/07/2020

17H00

Khai Mở Boss Đại Hoàng Kim (20h05 - 22h40)

Khai Mở Tính Năng Vân Nam Trùng Cốc - Tuyết Sơn Nam - Tuyết Sơn Bắc. 

Tăng Giới Hạn Bang Hội (80 ACC)

Thuộc Tính Cấp Và Trang Bị Thời Điểm Này : Trang Bị Xanh Đẳng Cấp 10 đến 95

30/07/2020

17H00

•Sự Kiện OffLine Liên Sever trao giải THDNB tại TPHCM

Ra Mắt Hoạt Động Tống Kim Sinh Tử ( Mới )

Thuộc Tính Cấp Và Trang Bị Thời Điểm Này : Trang Bị Xanh Đẳng Cấp 10 đến 97

Từ 08/08 đến 28/08

17H00

Liên Đấu Vòng Loại Tam Đại Anh Hào

Thuộc Tính Cấp Và Trang Bị Thời Điểm Này : Trang Bị Xanh Đẳng Cấp 10 đến 100

Tháng 08/2020

17H00

Xuất Hiện Mãnh Trang Bị Hiệp Cốt Giá Trị Liên Thành

Từ Các Hoạt Động Săn Boss 

Thuộc Tính Cấp Và Trang Bị Thời Điểm Này : Trang Bị Xanh - Hiệp Cốt Đẳng Cấp 10 đến 105

Tháng 9 /2020

• Giải Đấu Tam Đại Anh Hào Nội Sever , Liên Sever

Thuộc Tính Cấp Và Trang Bị Thời Điểm Này : Trang Bị Xanh - Hiệp Cốt Đẳng Cấp 10 đến 110

Ngày

04/09/2020

• Khai Mở  Tính Năng Công Thành Chiến 

Thuộc Tính Cấp Và Trang Bị Thời Điểm Này : Trang Bị Xanh - Hiệp Cốt Đẳng Cấp 10 đến 115

 Tháng 10/2020 Xuất Hiện Trang Bị An Bang Từ Liên Đấu, Boss...

Khởi Động Giải Bang Hội Tranh Hùng Và Tuyệt Đĩnh Bang Liên Sever .

Thuộc Tính Cấp Và Trang Bị Thời Điểm Này : Trang Bị Xanh - Hiệp Cốt - An Bang - Đẳng Cấp 10 đến 120

Tháng 12/2020 

• Xuất Hiện Cập Nhật Phiên Bản Trang Bị Mới 

Thuộc Tính Cấp Và Trang Bị Thời Điểm Này : Trang Bị Xanh - Hiệp Cốt - An Bang - Đẳng Cấp 10 đến 130

Tháng 02/2021 

Khai Mở Các Tính Năng Mới Hấp Dẫn Người Chơi.

Trong Quá Trình Vận Hành BQT Sẽ Bổ Xung Các Tính Năng Nhằm Mang Đến Cho Quý AE Những Trải Nghiệm Tốt Đẹp Nhất