Lộ Trình Phát Triển Máy Chủ ĐẠI PHẬT SƠN

Lộ Trình Phát Triển Máy Chủ ĐẠI PHẬT SƠN

 Lộ trình mang tính chất tham khảo, thời gian có thể sẽ thay đổi để phù hợp với hướng phát triển của Sever chúng ta.

Thời Gian

Nội Dung

06 - 05 - 2019
19H00

Thử Nghiệm - Alpha Test

11 - 05 -2019
19H00

Chính Thức Khai Mở - Đua Top

13 - 05 -2019

18H00

Kết Thúc Đua Top

Khai Mở Dã Tẩu

Khai Mở Tống Kim X2 13H Và 21H Hàng Ngày

Thành Lập Bang Hội (Giới hạn 100 ACC)

Cùng Một Số Tính Năng Sơ Nhập

15 - 05 - 2019

Khai Mở Boss Tiểu (12H30 - 22H10)

Khai Mở Quả Huy Hoàng (12H00 - 19H30 - 22H10)

20 - 05 - 2019

Khai Mở Boss Đại Hoàng Kim (20H05 - 22H40)

Khai Mở Phong Lăng Độ

Tăng Giới Hạn Bang Hội (150 ACC)

30 - 05 - 2019

Khai Mở Tính Năng Trống Bang Hội

01 - 06 - 2019

Xuất Hiện Trang Bị Hiệp Cốt

Từ 08 - 06 Đến 28 - 06

Liên Đấu Vòng Loại VLMC

21 - 06 - 2019

Khai Mở Tính Năng Công Thành Chiến

Từ 01 - 07 Đến 08 - 07

Giải Đấu VLMC

Tháng 7

Xuất Hiện Trang Bị An Bang

Giải Đấu Bang Hội Liên Sever

Tháng 8

Điều Chỉnh Tính Năng Phù Hợp Với Cấp Độ Người Chơi

Tháng 9 - Tháng 10

Cập Nhật Sau ...