Lộ Trình Phát Triển Máy Chủ ĐẠI PHẬT SƠN

 Lộ trình mang tính chất tham khảo, thời gian có thể sẽ thay đổi để phù hợp với hướng phát triển của Sever chúng ta.

Thời Gian

Nội Dung

06 - 05 - 2019
19H00

• Thử Nghiệm - Alpha Test

11 - 05 -2019
19H00

• Chính Thức Khai Mở - Đua Top

13 - 05 -2019

18H00

• Kết Thúc Đua Top

 • Khai Mở Dã Tẩu

• Khai Mở Tống Kim X2 13H Và 21H Hàng Ngày

• Thành Lập Bang Hội (Giới hạn 100 ACC)

• Cùng Một Số Tính Năng Sơ Nhập

15 - 05 - 2019

• Khai Mở Boss Tiểu (12H30 - 22H10)

• Khai Mở Quả Huy Hoàng (12H00 - 19H30 - 22H10)

20 - 05 - 2019

• Khai Mở Boss Đại Hoàng Kim (20H05 - 22H40)

• Khai Mở Phong Lăng Độ

• Tăng Giới Hạn Bang Hội (150 ACC)

30 - 05 - 2019

• Khai Mở Tính Năng Trống Bang Hội

01 - 06 - 2019

• Xuất Hiện Trang Bị Hiệp Cốt

Từ 08 - 06 Đến 28 - 06

• Liên Đấu Vòng Loại VLMC

21 - 06 - 2019

• Khai Mở Tính Năng Công Thành Chiến

Từ 01 - 07 Đến 08 - 07

• Giải Đấu VLMC

Tháng 7

• Xuất Hiện Trang Bị An Bang

• Giải Đấu Bang Hội Liên Sever

Tháng 8

• Điều Chỉnh Tính Năng Phù Hợp Với Cấp Độ Người Chơi

Tháng 9 - Tháng 10

• Cập Nhật Sau ...