Lộ Trình Phát Triển Máy Chủ ĐẠI PHẬT SƠN

Lộ Trình Phát Triển Máy Chủ ĐẠI PHẬT SƠN

 

Lộ trình mang tính chất tham khảo, thời gian có thể sẽ thay đổi để phù hợp với hướng phát triển của Sever chúng ta.

 

 Thời Gian Nội Dung
 06 - 05 - 2019
19H00
Thử Nghiệm - Alpha Test
 11 - 05 -2019
19H00

Chính Thức Khai Mở - Đua Top 

 13 - 05 -2019

18H00

Kết Thúc Đua Top 

Khai Mở Dã Tẩu

Khai Mở  Tống Kim X2 13H Và 21H Hàng Ngày

Thành Lập Bang Hội (Giới hạn 100 ACC)

Cùng Một Số Tính Năng Sơ Nhập

15 - 05 - 2019

Khai Mở Boss Tiểu (12H30 - 22H10)

Khai Mở  Quả Huy Hoàng (12H00 - 19H30 - 22H10)

20 - 05 - 2019

Khai Mở Boss Đại Hoàng Kim (20H05 - 22H40)

Khai Mở Phong Lăng Độ

Tăng Giới Hạn Bang Hội (150 ACC) 

30 - 05 - 2019

Khai Mở Tính Năng Trống Bang Hội 

01 - 06 - 2019

Xuất Hiện Trang Bị Hiệp Cốt

Từ 08 - 06 Đến 28 - 06

Liên Đấu Vòng Loại VLMC

21 - 06 - 2019

 Khai Mở Tính Năng Công Thành Chiến

Từ 01 - 07 Đến 08 - 07 

Giải Đấu VLMC

Tháng 7

Xuất Hiện Trang Bị An Bang

Giải Đấu Bang Hội Liên Sever

 Tháng 8

  Điều Chỉnh Tính Năng Phù Hợp Với Cấp Độ Người Chơi

Tháng 9 - Tháng 10  Cập Nhật Sau ...