Quốc Chiên Thiên Tử

Đồng thời, quý nhân sĩ lưu ý cách thức nhận được phần thưởng đặc biệt cho những Quốc Chiến và Thiên Tử vào lúc 21h00 thứ Hai hàng tuần. Sự trỗi dậy của những đại bang lừng lẫy, khẳng định sự trở lại bất khả chiến bại vào năm 2018...

Thời Gian và Điều Kiện :
 

- Cuộc chiến diễn ra vào thứ 2 hàng tuần .
Thời gian báo danh : 20h50 
Thời gian trận đánh : 21h00 - 22h00

- Bang hội chiếm thành Biện kinh hoặc lâm an có thể tham gia Giành Thiên Tử.

Lưu ý : nếu bang hội chiếm cả 2 thành thì không cần đánh và có thể trở thành thiên tử

Nội dung Quốc Chiến :
 

 • Phe Kim: là Bang hội hiện đang nắm giữ Thành Lâm An .
 • Phe Tống: là Bang hội hiện đang nắm giữ Thành Biện Kinh
 • Bang chủ 2 phe có thể mua Quốc Chiến Lệnh ở Nội Các Thượng Thư (Biện kinh   222 / 190 ) để nhận được hỗ trợ từ các liên minh.
 • Vào lúc 20h55, các thành viên của phe Tống đến nói chuyện với Mộ Binh Quan ở khu vực báo danh Tống, các thành viên của phe Kim đến nói chuyện với Mộ Binh Quan ở khu vực báo danh Kim để được đưa đến khu vực tập trung quân.
 • Đúng 21h00, trận chiến sẽ bắt đầu. Các thành viên cả 2 bang có thể ra chiến trường, 
 • Ng*ười chơi vào bang trên 7 ngày mới có thể tham gia Quốc Chiến (có thể sử dụng Quốc Chiến lệnh do BC bang thủ hoặc công đưa để tham gia).

Cách xác định thắng/thua Quốc Chiến :
 

 • Tiêu diệt Nguyên Soái: khi Soái xuất hiện  phe nào diệt được Soái sẽ giành chiến thắng
 • Hết thời gian thi đấu: sau 40 phút thi đấu nếu không giết được nguyên soái, phe nào nhiều điểm tích lũy tống kim hơn sẽ giành chiến thắng.
 • Bang chủ bang hội  dành chiến thắng sẽ trở thành Quốc Chủ mới, bang chủ sẽ trở thành Thiên Tử mới. Bang hội thủ thành thành công sẽ giữ nguyên và reset lại thuế.

Lưu ý về Quốc Chiến:
 

 • Trong thời gian quốc chiến sẽ không được phép sử dụng các loại vật phẩm tống kim ( phi tốc , lệnh bài , chiên cổ .v..v )
 • Số lượng thành viên tham gia mỗi phe tối đa 80 người, không giới hạn chênh lệch giữa 2 bên (vd: phe Kim 70 người, phe Tống 100 người trận đấu vẫn diễn ra).
 • Tiêu diệt người chơi chết quá nhiều lần vẫn được cộng điểm tích lũy, tránh tình làm lá chắn sống.

Phần thưởng : 

* Thành viên tham chiến: điểm tích lũy Tống Kim . 
* Bang chủ nhận được danh hiệu: Thiên Tử
* Bang hội Quốc chủ: tất cả các thành viên trong bang được miễn thuế các thành.
* Nhận chức Thiên Tử tại:  Nội Các Thượng Thư (Biện kinh  222 / 190 ).
* Thiên Tử:

Ngựa Bôn Tiêu ( 7 ngày ) 

Ngựa Phi Vân ( 7 ngày )


Áo Nhu Tình ( 7 ngày )

Thiên Tử Ấn ( đồ sát không lên pk , khi chết 90% sẽ bi rớt ra ngoài mọi người đều có thể nhặt được )