Tháng 8 Mùa Thu

Tháng tám về mây gió hát tình ca
Mưa thu bay gãy phím đàn nhạt nhòa
Hoàng hôn vắng trắng tang tình thắm đỏ
Cuối chân trời bàng bạc dấu chân xa

Người đi qua cuộc đời ta thấy không?
Những mùa thu xanh lá khóc môi nồng
Và những tối ngẩn ngơ mồi điếu thuốc
Đóm lửa hồng sưởi ấm rét trời đông

 

- Nội dung sự kiện

1. Npc liên quan

 Vị trí trung tâm thành thị - thôn Ba lăng huyện

2. Vật phẩm liên quan

Nguyên liệu  Nguồn gốc

 

Hoa Cúc Tím

Mua tại Npc

7 vạn lượng

 

Hoa Cúc Vàng

Đánh rớt map 90
 
Hoa Cúc Trắng

200

Điểm tống kim

Huy Hiệu Vàng

200

Điểm tống kim

Hoa Loa Kèn

 - Ép tại npc sự kiện

- Mua tại kỳ trân các

3. Phần thưởng sử dụng Bóng world cup

- 500.000 Điểm kinh nghiệm

- Thiết La Hán Lễ Bao
- Ngọc Lục Bảo
- Thủy Tinh
- Tinh Hồng
- An Bang
- Đinh Quốc
- Nhu Tình
- Hiệp Cốt
- Võ Lâm Mật Tịch
- Tẫy Tủy Kinh
- Bàn Nhược Tâm Kinh

4. Phần thưởng khi đạt mốc

- Mốc 1000 vật phẩm : 150 Ngọc lục bảo

- Mốc 2000 vật phẩm : 150 Ngọc lục bảo

- Mốc 3000 vật phẩm : 200 Ngọc lục bảo + 1 nhất kỷ càn khôn phù HSD 1 tháng