Tổng Hợp Hoạt Động Ingame
Thời gian Hoạt động Chi tiết
 • 10h30 giờ
 • Các ngày trong tuần
Hoa Đăng  Xem tại đây 
 • 12 giờ
 • Các ngày trong tuần

Chiến Long Động

Xem tại đây
 • 12 giờ 30 
 • Các ngày trong tuần
Boss Tiểu Xem tại đây
 • 13 giờ
 • Các ngày trong tuần
Chiến trường Tống Kim Đại Chiến   Xem tại đây 
 • 15 giờ
 • Các ngày trong tuần
 Chiến trường Tống Kim Đại Chiến   Xem tại đây  
 • 17giờ
 • Các ngày trong tuần

Chiến trường Tống Kim Đại Chiến

Xem tại đây
 • 18 giờ
 • Các ngày trong tuần
Liên Đấu Xem tại đây
 • 19 giờ
 • Các ngày trong tuần
Siêu Chiến Long Động  Xem tại đây 
 • 20 giờ
 • Các ngày trong tuần

Boss Tiểu

Xem tại đây
 • 20 giờ 05
 • Thứ 7

Boss Đại

 Xem tại đây 
 • 21 giờ
 • Các ngày trong tuần

Chiến trường Tống Kim Đại Chiến

Trận Đặc Biệt

Xem tại đây
 • 21 giờ
 • Các ngày trong tuần

Liên Đấu

 
 Xem tại đây
 • 22 giờ
 • Các ngày trong tuần
Đua Thú Sa Mạc Xem tại đây
 • 22 giờ 30
 • Các ngày trong tuần
Chiến Long Động Xem tại đây
 • 23 giờ
 • Thứ 7

Boss Đại

Xem tại đây
 • Các Khung Giờ Trong Ngày
Vượt Ải Xem tại đây
 • Các Khung Giờ Trong Ngày
Phong Lăng Độ  Xem tại đây 
 • 21 giờ
 • Thứ 2 Hàng Tuần
Thiên Tử Xem tại đây
 • 20 giờ
 • Thứ 6 Hàng Tuần
Công Thành Chiến  Xem tại đây