giới thiệu về các môn phái và cách tăng điểm
Thập đại môn phái là những môn phái có nguồn gốc lịch sử lâu đời trong Võ Lâm, mỗi môn phái đều có sở trường, sở đoản riêng. Tuy chánh - tà, trung lập có khác biệt nhưng tựu trung cũng chỉ là những quy ước trên giang hồ mà thôi. Ranh giới giữa cái thiện và ác vốn mong manh như tơ trời, tà phái vẫn có người nghĩa hiệp và ngược lại chánh phái vẫn có những kẻ không ra gì...
Lựa chọn bất kỳ môn phái nào trong thập đại phái của Võ Lâm đều là quyết định đúng đắn bởi mỗi phái có những đặc trưng, những tuyệt kỹ riêng… và ứng với ngũ hành tương khắc trong Võ Lâm, vốn dĩ không có môn phái nào là vô địch tuyệt đối.


Hướng dẫn tăng điểm tiềm năng, kỹ năng, khu vực luyện công Thiếu Lâm :
Bài viết chi tiết : http://www.4rkinggame.com/t242077-topic

Hướng dẫn tăng điểm tiềm năng, kỹ năng, khu vực luyện công Thiên Vương :
Bài viết chi tiết : http://www.4rkinggame.com/t242078-topic

Hướng dẫn tăng điểm tiềm năng, kỹ năng, khu vực luyện công Đường Môn :
Bài viết chi tiết : http://www.4rkinggame.com/t242079-topic

Hướng dẫn tăng điểm tiềm năng, kỹ năng, khu vực luyện công Ngũ Độc :
Bài viết chi tiết : http://www.4rkinggame.com/t242080-topic

Hướng dẫn tăng điểm tiềm năng, kỹ năng, khu vực luyện công Nga Mi :
Bài viết chi tiết : http://www.4rkinggame.com/t242082-topic

Hướng dẫn tăng điểm tiềm năng, kỹ năng, khu vực luyện công Thúy Yên :
Bài viết chi tiết : http://www.4rkinggame.com/t242084-topic

Hướng dẫn tăng điểm tiềm năng, kỹ năng, khu vực luyện công Cái Bang :
Bài viết chi tiết : http://www.4rkinggame.com/t242085-topic

Hướng dẫn tăng điểm tiềm năng, kỹ năng, khu vực luyện công Thiên Nhẫn :
Bài viết chi tiết : http://www.4rkinggame.com/t242086-topic

Hướng dẫn tăng điểm tiềm năng, kỹ năng, khu vực luyện công Võ Đang :
Bài viết chi tiết : http://www.4rkinggame.com/t242087-topic

Hướng dẫn tăng điểm tiềm năng, kỹ năng, khu vực luyện công Côn Lôn :
Bài viết chi tiết : http://www.4rkinggame.com/t242088-topic