Bí Kíp Thất Truyền Lên 92 Trong 1 Ngày

Hướng Dẫn Tuyệt Kĩ  Tăng Cấp Tại Công Thành Chiến lên 92 trong 1 ngày

cấp 1 : nhận sư phụ ( 1 phút ) Len cấp 30 nhận vẫn dc

Nhận hỗ trợ lên cấp 10 ( 30 giây ) => lẫu Nướng tân thủ nhé - hỗ trợ vòng sáng luôn - 

Cấp 10 : ra các thành thi đánh quái (10 phút )

Cấp 20 : luyện kiếm các tây nam (thành dô) ( 20 phút )

Cấp 30 : thổ phỉ động (30 phút )

Cấp 40 : Dược vương động (40 phút )

Cấp 50 : thiết tháp, thiên tầm tháp (1 tiếng )

Cấp 60 : lên thẳng lâm du quan ( 5 tiếng )

Chú ý khi lên lv 79 về nhận lại hỗ trợ tân thủ sẽ thêm đc 5 tiếng x10 lên khoang 85 86 (5 tiếng )

hết hỗ trợ tân thủ chuyển bãi lên bãi 9x

P/S : Vào Bang Nộp Khiêu Chiến Lệnh 30k kinh nghiệm / cái

Even hằng ngày : 500 vạn + Điểm Tích Lũy TK = 20 triệu/ngày

tiếp tục tạo thêm acc nhỏ nhận làm sư phụ. Khi xuất sư 80 sẽ lên đc khoảng 1 cấp

luyện lv không khó

hoa đăng lên lv cũng rất nhanh ( khoảng  1 cấp )

Hỏi Lên Được 90 trong 1 ngày không nhé

P/S : vs 1 số bạn có kinh tế

Chiến long : 30 triệu /ngày

 

21546e.png