Hé Lộ Giải Đấu Võ Lâm Minh Chủ Mùa 1

Nhằm Đáp Ứng Nhu Cầu Cho AE Trong Sever

BQT Võ Lâm Thần Thoại Quyết Định Khai Mở Giải Đấu Võ Lâm Minh Chủ Mùa 1 Cho Tất Cả Qúy Nhân Sỹ Hiện Đã Và Đang Tham Gia Trong Sever

Thời Gian Đăng Ký: 15h 31/1/2018

Kết Thúc Đăng Ký: 22h 3/1/2018

Hình Thức Đăng Ký AE Xem Tại Page: https://www.facebook.com/volamthanthoai/

Lưu Ý: Nhớ Đọc Và Làm Theo Hướng Dẫn tại Page Nhé

Kết Thúc Đăng Ký BQT Sẽ Thống Kê Và Đưa Vào Danh Sách Thi Đấu

Mong Rằng Với Sự Xuất Hiên Giải Đấu Này Sẽ Đem Lại Cho AE 1 Niềm Vui Để Bước Tiếp Hành Trình Bôn Tẩu

BQT Võ Lâm Thần Thoại Kính Bút!