Boss Sát Thủ

Nhiếp Thí Trần tán ảnh cao nhân đột nhiên xuất hiện tại thất đại thành thị, đồng nghĩa các quái nhân đang giữ bảo vật thiên hạ cùng lệnh bài "thông hành" đến nơi "Ẩn Ải" chứa đầy bí tịch thất truyền đã lâu của chốn võ lâm truyền kỳ cũng đã tái xuất giang hồ!

Hãy cẩn trọng khi phiêu bạc tại nơi Trường Bạch Nam, Khỏa Lang Động, Tiến Cúc Động, Mạc Cao Quật và Sa Mạc Tầng 1. Cũng bởi từ đây, thích khách và quái nhân sẽ xuất hiện ngày càng nhiều sẵn sàng hạ gục nhân sĩ hòng đoạt bằng được Sát Thủ Lệnh - nguyên liệu hợp thành Sát Thủ Giản dẫn đến nơi bí Ải chứa báu vật thiên hạ.

Ngay sau đây là bố cáo thiên hạ về việc Boss Sát Thủ xuất hiện được cáo thị đến toàn thể nhân sĩ để kịp thời hiệp lực ứng phó trên con đường bôn tẩu giang hồ!

Điều kiện & giới hạn tham gia

 • Đẳng cấp yêu cầu: Cấp từ 90 trở lên đã gia nhập môn phái.
 • Giới hạn hoàn thành nhiệm vụ: 08 lần/ngày (hủy nhiệm vụ không bị tính).
 • Lưu ý:
  • Sát thủ Lệnh dùng hợp thành Sát Thủ Giản để tham gia tính năng Vượt Ải (đang cập nhật).
  • Hủy nhiệm vụ (trường hợp không muốn hạ Boss đã nhận) mới có thể nhận tiếp.
  • Nhân vật hoặc tổ đội đã nhận & hoàn thành cùng nhiệm vụ tương ứng như nhau mới có thể nhận thưởng.
  • Cùng tổ đội nhưng không nhận cùng nhiệm vụ và hạ Boss tương ứng sẽ không thể hoàn thành.

NPC & vật phẩm liên quan

Hình ảnh

Ghi chú

VLTK - Công Thành Chiến
Nhiếp Thí Trần

 • Vị trí: Biện Kinh (205/190), Thành Đô (401/310), Dương Châu (212/185), Lâm An (171/188), Đại Lý (196/201), Phượng Tường (188/199), Tương Dương (188/200).
 • Chức năng:
  • Thử luyện sát thủ (đang cập nhật).
  • Nhận phần thưởng Vượt Ải (đang cập nhật).
  • Hợp thành Sát Thủ Giản.
  • Nhận/Hủy nhiệm vụ Sát Thủ cấp 90.

VLTK - Công Thành Chiến
Sát Thủ Lệnh
(Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ)

 • Nguồn gốc:Hạ gục Boss Sát Thủ nhận được 01 lệnh bài cùng hệ với Boss.
 • VLTK - Công Thành ChiếnVLTK - Công Thành ChiếnVLTK - Công Thành ChiếnVLTK - Công Thành ChiếnVLTK - Công Thành Chiến
 • Công dụng: Hợp thành Sát Thủ Giản tương ứng hệ.

VLTK - Công Thành Chiến
Sát Thủ Giản
(Kim/Mộc/Thủy/Hỏa/Thổ)

 • Nguồn gốc:Dùng05 Lệnh Bài bất kỳ hệ hệ hợp thành01 vật phẩm ngẫu nhiên hệ.
 • VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến VLTK - Công Thành Chiến
 • Công dụng: Báo danh tham gia Vượt Ải (đang cập nhật).

Hướng dẫn tham gia

   • Cá nhân hoặc tổ đội đối thoại NPC Nhiếp Thí Trần chọn tên Boss tham gia nhiệm vụ.
   • Tương ứng với Boss sẽ thông báo tọa độ tương ứng (cần lưu ý để đến đúng vị trí).
   • Hạ gục thành công Boss sẽ lập tức hoàn thành nhiệm vụ & nhận thưởng.
   • Danh sách Boss Sát Thủ:

Bản đồ

Tên Boss

Trường Bạch Nam

Phan Ngạt Nhạn

Liên Hình Thái

Đào Triệt Sơn

Vạn Hồ Tinh

Khỏa Long Động

Tăng Chỉ Oán

Vệ Biên Thành

Cố Thủ Đằng

Gia Cát Kinh Hồng

Tiến Cúc Động

Giả Giới Nhân

Trịnh Cửu Nhật

Chu Sở Bá

Trang Minh Trung

Mạc Cao Quật

Trử Thiên Mẫn

Đoạn Lăng Nguyệt

Tả Dật Minh

Nhậm Thương Khung

Sa Mạc Tầng 1

Cam Chính Cô

Vũ Nhất Thế

Dương Phong Dật

Hà Sinh Vong

VLTK - Công Thành Chiến

Đối thoại chọn Boss Nhiệm Vụ

VLTK - Công Thành Chiến

Lưu ý tọa độ của Boss

VLTK - Công Thành Chiến

Đến đúng tọa độ và hạ Boss

  • Có thể đối thoại NPC Nhiếp Thí Trần để hủy nhiệm vụ không muốn thực hiện.
  • Thu thập đủ 05 Sát Thủ Lệnh bất kỳ hệ để hợp thành 01 Sát Thủ Giản ngẫu nhiên hệ tại NPC Nhiếp Thí Trần:

VLTK - Công Thành Chiến

Đặt 05 Sát Thủ Lệnh (ngẫu nhiên) hợp thành Sát Thủ Giản (ngẫu nhiên hệ)

Phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ hạ gục Boss Sát Thủ

  • Điểm kinh nghiệm không cộng dồn
  • Cá nhân/tổ đội hoàn thành nhiệm vụ hạ gục boss sẽ nhận thưởng như sau:

Thưởng chắc chắn nhận

Thưởng ngẫu nhiên nhận (rơi ra)

01 Sát Thủ Lệnh (tương ứng hệ của Boss)

Trang bị xanh

10.000.000 điểm kinh nghiệm

Các đặc phẩm quý hiếm

Administrator!

Các Bài Liên Quan

  Dữ liệu không tồn tại